Home โพสต์ข้อคิด (page 2)

โพสต์ข้อคิด

“อุปสรรคจะทำให้เราเข้มแข็ งขึ้น” อดทนสู้แม้ใครจะว่าอะไร เ ด็ กชายรับจ้างจัดดอกไม้ หาเงินรักษาย ายชรา

“อุปสรรคจะทำให้เราเข้มแข็ งขึ้น” อดทนสู้แม้ใครจะ …

“เ จ้ าของร้านแ ว่ น” รวมกลุ่มผู้ใจบุ ญ นำเงินรวมกับข้าวส า ร แจกชาวบ้า นที่เดื อ ดร้ อ น

“เจ้าของร้านแว่น” รวมกลุ่มผู้ใจบุญ นำเงินรวมกับข …

บริจ า คที่ดินแปลงใหญ่ มูลค่าหลักร้อยล้าน ลุงเจ้าหน้าที่ธุรการ บริจาคมอบเป็นกุศลบุญ เพื่อสร้างศ า ลแห่งใหม่

บริจ า คที่ดินแปลงใหญ่ มูลค่าหลักร้อยล้าน ลุงเจ้าหน้าที่ธุรก …

1234Page 2 of 4
ยินดีต้อนรับค่ะ
error: Content is protected !!