Home โพสต์สาระความรู้ บ อ กให้รู้ไว้ ก ร รมของ ”คนตอแหล” ช อ บนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น

บ อ กให้รู้ไว้ ก ร รมของ ”คนตอแหล” ช อ บนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น

โ ด ย “คำพูด” เรื่องเล็กๆ ที่ใครก็ทำได้ ใครพูดดี ก็จะเกิดผลดี แก่ตัว ส่วนใครพูดชั่ ว ก็จะมีแต่เรื่องชั่ วๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งนี้ คนที่ชอบพูด ไ ม่ดี ชอบ โ ก ห ก นินทาว่าร้ า ยผู้อื่น พูดกระท บกระแทก พูดจาห ย า บค า ย คิดว่าตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดเหนือกว่าผู้อื่น ไม่มี ความจริงใจ หรือเรียกภาษาชาวบ้านง่ายๆ ว่าเป็น “ค น ต อ แ ห ล” ต้องรีบมาอ่ า น เลยนะ

ใ น บ ทความนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเปิดผลก ร รมของ “คนที่ชอบ ตอแหล โ ก ห ก นินทาว่าร้ า ยผู้อื่น” สำหรับใครที่เป็นคนพูดจาไ ม่ดี พูดไม่คิด ชอบใส่ ร้ า ยคนอื่น ห้ามพลาดเลยนะ เพราะผลก ร รมที่จะกล่าวต่อไปนี้ มันจะทำให้คุณเปลี่ยนพฤติก ร รมไปตลอดชีวิต!!

โดยผลก ร รมที่เห็นได้ชัด ของผู้ที่ชอบตอแหล ในชาตินี้ ก็คือ ปากของผู้นั้น จะดูผิ ดรูปร่าง ปากเ ห ม็ น ระบบปาก ลิ้ น ค อ จะมีปัญ หา บางครั้งจะมีอาการเ จ็ บปาก ปากแห้งง่าย ลิ้นเป็นแ ผ ล ฟั นหั กหลุดร่ ว งง่าย เ สี ยงแหบพร่า ร้ า ยแรงที่สุดคือเจาะคอ นอกจากนี้ เวลาพูดอะไรออกไปก็จะไม่มีคนเชื่อถือ ไม่มีใครสนใจ และมักจะ ไม่ประสบความสำเร็จ ตลอดจ น ในชีวิตมีเรื่องทะ เลาะ เบาะแว้งอยู่ทุกครั้ง ทั้งจากครอบครัว เพื่อน เรียกได้ว่าไม่หยุดไม่หย่อน กั นเลยทีเดียว

 

ในทางพ ระพุ ทธ ศา ส น า เชื่อว่าผู้ที่ชอบพูดว่า ร้ า ยให้ผู้อื่น เมื่อต า ยไปแล้ว จะไปเกิดเป็นสัตว์น ร กในขุมที่ 4 ที่ชื่อว่า “โรรุวมหานรก” โดยในน ร กขุมนี้ เต็มไปด้วยเ สี ยงร้องครวญอย่างน่าเวทนา ไม่หยุดไม่หย่อนราวกับเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ ที่ได้ไปทะ เลาะ นินทาว่าร้ า ย ไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกัน โดยสัตว์น ร กในขุมนี้ จะได้รับความทรมานจากการถูกไ ฟน ร กแผดเ ผ าร่างกาย จนต้องกรีดร้องด้วยความ ท ร มาน ดังลั่นทั่วขุมนรก และจะต้องอยู่ในขุมนี้นานนับ 4,000ปีนรก

สำหรับวิธีการหลุดพ้นจาก ค วามทรมานนี้ ต้องเริ่มที่ตัวของเราเอง เป็นอันดับ ด้วยการเลิกเป็น คนตอแหล หยุดว่าร้ า ย นินทา พูดจาห ย า บคาน หาเรื่องจิกกัดผู้อื่น ควรที่จะหมั่นรักษาศีล 5 คิดดีทำดีพูดดี ทำจิตใจให้สงบผ่องใส เพียงเริ่มปฏิบัติตาม คำแนะนำเหล่านี้ เชื่อว่าชีวิตจะสงบสุข ปราศจากความทุ กข์ และได้รับ ผลบุญ ที่ยิ่งใหญ่ อย่างแน่นอน

***เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โ ป ร ดใช้วิจารณญาณในอ่ า น

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *