Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำวิธีการดื่ มน้ำมะนาวที่ถู ก ไม่รู้ว่าผิ ดมาตั้งนาน แล้ววิธีถู กต้องควรเป็นอย่างนี้เ อง

แนะนำวิธีการดื่ มน้ำมะนาวที่ถู ก ไม่รู้ว่าผิ ดมาตั้งนาน แล้ววิธีถู กต้องควรเป็นอย่างนี้เ อง

ไ ม่ เ ค ยรู้ การดื่ มน้ำมะนาวให้ถู กวิธี หลายคนทำผิ ดมาตลอด

ม ะ นาว เ ป็ นอีกหนึ่ง พืชผล ที่มีสรรพคุณทางย า และอุดมไปด้วยวิตามินซี และยังช่วยชูรสชาติอาหาร ให้มีความจัดจ้านจี๊ดจ๊าด มากยิ่งขึ้น อีกทั้งนำไปทำเครื่องก็เพิ่มความสดชื่น ก็อร่อยไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นๆ และน้ำมะนาว ยังเป็นเครื่องดื่ มสุดโปรด ของคนทั่วโลก แต่หลายคนคงไม่เคยรู้ว่า “การดื่ มน้ำมะนาว” ก็มีวิธีการดื่ มอย่างถู กต้องเช่นกัน และเชื่อว่าโดยทั่วไปก็คงจะดื่ มน้ำมะนาวกันอย่างผิ ดๆ ถ้าอย่างนั้น ต า มไปดูกันว่าวิธีที่ถู กต้ อ งเป็นอย่างไ ร

วิ ธี การดื่ มน้ำมะนาว ให้เกิดประโยชน์

นำ ม ะ นาว มาล้างเปลือกให้สะอ า ด จ ากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ 2ชั่วโมง แล้วนำมาหั่ น เป็นชิ้น มะนาว 1ลูก หั่นให้ได้ 10 –15 ชิ้น เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิด เทน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ ลงไปผสมตามด้วยน้ำเปล่า เล็กน้อย ปิดฝาภาชนะให้สนิท แล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นค่อนน้ำเนื้อสองชิ้น มาผสมน้ำอุ่นแล้วดื่ ม

ม ะ นาว 1ลูกสามารถ ทำไว้ชงน้ำอุ่นได้ 1สัปดาห์ การดื่ มน้ำมะนาว แบบนี้จะช่วยให้ผิ วพรรณผผ่องใส ใ บ หน้าขาวกระจ่าง ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ฝ้า กระได้ และยังมีส่วนช่วยใน การควบคุม และลดน้ำหนะก น้ำมะนาว มีแคลเซียมสูง อีกทั้งยังมีส่วนช่วย ในการกำจัดเซลล์ ม ะ เ ร็ง หรือท่านใดมีเวลาว่าง ก็ให้ทำน้ำมะนาวดื่ ม โดยใช้มะนาว 1 ลูกผสมน้ำอุ่น 1000–2000ซีซี มากน้อยตามความชอบ รสเปรี้ยวของคุณ และควรหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาล จะส่งผลดีต่อสุ ขภาพ ม า กกว่า

ป ร ะ โยชน์ของการดื่ มน้ำมะนาว

1. มีส่ ว นช่วยในการเสริมสร้าง ส ม อง มะนาวมีส า รต้านอนุมู ลอิสระ ช่ ว ยก ร ะตุ้น การไหลเวียนของโลหิ ต ให้ดีขึ้น เมื่อคนเราอายุมาก การไหลเวียนของโล หิ ต จะเ สื่ อมลง เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเ ซ ลล์ส ม อง ก่อให้เกิดความทรงจำ เ สื่อมลง การดื่ มน้ำมะนาวทุกวันจะสามารถช่วยเสริมสร้าง ความทรงจำ และ ช่วยก ร ะตุ้นการทำงานของส มอง และเส้นประสา ท ไ ด้

2. ข จั ดความเมื่อยล้า และบรรเทาอาการปวดเท้า เพียงแค่ใช้มะนาวหนึ่งชิ้นมาทาบริเวณที่ปวดกล้ามเ นื้อ จะช่วยผ่อนคลายได้ หากมีอาการปวดเท้ามากให้บีบน้ำมะนาวลูกหนึ่ง ลงไปในกะละมัง ที่ใส่น้ำร้อนแล้วแช่เท้า จะสามรถช่วยบรรเทา อาการปว ดได้

3. เ พ ราะมะนาว มีวิตามินซี และ ก รดซิตริกสูง จึงมีช่วยสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ร่างกายย่อย อาหารได้ดีขึ้น ส่งเสริมการผลิตโลหิ ต วิตามินซีที่อยู่ในน้ำมะนาว ยังมีคุณสมบัติในการรักษาแ ผลได้

4. ช่ ว ยป้องกัน และ ลดระดับน้ำตาล ในโลหิต มีส่วนช่วยในการรักษาโร คหัวใจ กรดซิตริกในน้ำมะนาว จะช่วยก ระตุ้ นการหดตัว ช่วยเสริมสร้างห ล อดโลหิ ต และปรับปรุงการแข็งตัว ของโลหิ ตได้ น้ำมะนาวสามารถลด ความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล บำรุงหัวใ จ และ หล อ ดโลหิ ต

5. มี ส่ วนช่ ว ย ในการย่อยอาหาร ช่วยเสริมการทำงานของ ระบบทางเดินอาหาร ในร่างกา  ยได้เป็น อย่างดี

เ ห็ นประโยชน์ของมะนาวที่มากมาย ม ห าศาลแบบนี้แล้ว คงต้องซื้อมะนาว ติดบ้านไว้เสมอ แล้วล่ะค่ะ ที่สำคัญพยายาม อ ย่ าเติมน้ำตาล ลงในน้ำมะนาว เพราะจะส่งผลดี ต่อสุ ขภาพมากกว่า น้ำตาล จะทำให้อ้ ว น หากไม่เติมน้ำตาล จะช่วยขจัดไขมั น อุ ดตั นต่างๆ ให้หุ่นผ อ มเพรียว ได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *