Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำ 9ลักษณะ ผู้ ห ญิ ง “มีเสน่ห์” แ บ บว่ าผู้ชายติ ดเเน่น อ น

แนะนำ 9ลักษณะ ผู้ ห ญิ ง “มีเสน่ห์” แ บ บว่ าผู้ชายติ ดเเน่น อ น

ลั ก ษณะ ผู้ หญิง “มีเสน่ห์” ผู้ชายติ ดเเ น่ ๆ

เส น่ห์ ของ เ พศหญิง เป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะมีมากมาย หรือมีน้อย ก็ตามทีว่าคนไ ห นกันแน่ จะมี วิธีการบริหารเสน่ห์ ของแต่ละคนเช่นไ ร แต่ว่าเชื่อ หรือเปล่าว่าสตรี บางบุคคลกลับไม่ต้องทำอะไ ร แม้กระนั้นเสน่ห์ ก็มากับการกระทำส่วนตัว ที่เข้าตาชายหนุ่มๆได้แบบ ไม่จำเป็นต้องหาหรือบริหารเสน่ห์ให้ยุ่งยากม า ดู ทั้ง 9 อย่างนีกันค ร้ า

1. ผู้หญิง ที่มีสติ

สติ เป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับทุกค น แ ต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ เมื่อเวลาต กใจ มักจะสติห ลุ ด หรือไม่ก็ช็ อ กจนเป็นลม แต่ถ้าสาวคนไหน ไม่ได้เป็นแบบนั้น เมื่อยามมีภั ย หรือเกิดเห ตุไม่ค า ดฝันขึ้น กลับมีสติแล้ว สามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมกับคนรอบข้างได้ อย่างชาญฉลาด ก็ยิ่งไปเข้าตาชายหนุ่มที่อยู่ใกล้เคียงแน่นอ น เ พ ราะเป็นการแสดงให้รู้ว่า “นอกจากฉัน จะสวยแล้ว ฉันก็มีสติ และ สตรองนะ”

2. ผู้หญิง ยิ้มง่ า ยยิ้มส ว ย

เ ส น่ห์ง่าย ๆ ของผู้หญิงที่ มักจะสะดุ ดใจชาย ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ คื อ รอยยิ้มค่ะ ที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ประจำตัว ที่ทำง่าย ๆ ของผู้หญิงทุกคน ในผู้หญิงบางคนมีรอยยิ้ม ที่เปิดเ ผ ยและ จริงใจ เมื่อเวลายิ้มสายตา ก็บ่งบอกถึง ความสุข หรือความเป็นมิตร ให้ความสดชื่ น ส ดใ สในทุก ๆ ครั้งที่ได้เห็น เพียงเท่านีก็พาเอาใจชาย ล ะลายได้ในพริบต า

3. มักมีงานอดิเรก ส่วนตั ว

ส า ว ๆ ที่มีความแอคทีฟ ในตัวเอง จ ะมีงานอดิเรกที่น่าสนใจ เป็นของตัวเอง เ ช่ น การถ่ายภาพ เขียนหนังสื อ หรืออกไปเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ผู้หญิงเหล่านี้จะ เป็นนักกิจกรรมตัวยง ไม่อยู่นิ่ง และสามารถให้ความสุข กับผู้คนรอบข้างได้ เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผู้ชายชอบอีกด้ ว ย

4. จะทำให้คนรอบข้า ง รู้สึกดี

ผู้หญิง บางคนเป็น นักเอ็นเตอร์เทรนด์ที่ ดี แถมยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ที่ยอดเยี่ยม เมื่อยามเห็นเพื่อนมีปัญห า ก็รู้สึกไ ม่ดีไปด้วยและคอยปลอบใจ ดูแลเพื่อนเป็นอย่างดี เมื่อยามมีความสุข เป็นคนที่คอยชักชวน ให้คนรอบตัวมีความสุข สนุกสนานไปพร้อมกัน ผู้หญิงแบบนี้ล่ะเข้าตาชายหนุ่มแบบโ ด นเต็ มๆ

5. มักกระตือรือร้น ในเรื่องที่ถูกต้ อ ง

ผู้ชาย หลาย ๆ คน มักจะชื่นช ม ผู้หญิง ที่มีความกระตือรือร้น ในเรื่องที่ควรเป็น หรือแสดงความคิดเห็ น แสดงความสนใจ ในเรื่องที่ชื่นชอบออกมาอย่างมั่นใจ และ ใคร่รู้เพื่อเก็บเป็นข้อมู ล โดยต้องเป็นการแสดงออก มาอย่างใจจริง รู้สึกสนใจจริง ๆ ไม่ใช่ F a k e และต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เท่านั้น นะจ๊ะส า วๆ

6. มักแสดง ท่าท า ง

เ ชื่ อหรือไม่ว่ า ผู้หญิง ที่เวลาพูดคุย สนทนาแล้วออกท่าทาง หรือใช้มือสื่ออารมณ์ ไปพร้อมกับคำพูด กลับเป็นเสน่ห์ที่ ดึงดู ดใจ ชายมากกว่าผู้หญิงที่พูดไปแล้ว ทำหนานิ่งๆ ไม่ออกอาการอะไรเล ย ซึ่งพฤติก ร รมนี้ทำให้ ผู้ชายรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนั้น ดูมีพลังและ มีความอบอุ่นในตัว ซึ่งข้ อนี้มาจากผลวิจั ยเลยนะส า ว

7. ส า ยตา ทรงเสน่ห์

ผู้ หญิงบางคน แ ท บไม่รู้ตัวว่า สายตาของตัวเองนั้น ทรงพลัง เพราะบางคนยิ้มสายตา ก็ยิ้มไปด้วย บางคนมองคนอื่นด้วย สายตาที่เย้ายวน หรือมองด้วยสายตา ที่อ่อนโยน ซึ่งสายตานี้แหละคื อสื่ อที่สำคัญ ของผู้หญิง แต่การมองลักษณะ ตามที่กล่าวมานั้น ต้องมองอย่างจริงใจ หรือเป็นโดยบุคลิก ถ้าจะฝึกก็ต้องให้ เนียนที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้ชายรู้สึก เหมือนถูกเ ชิ ญช ว น อย่างตั้งใจมากเ กิ นไ ป

8. แ ค่ เพียงสัมผั ส

อี กหนึ่ง เสน่ห์ของ ผู้ หญิง คือเมื่อเพื่อน หรือคนสนิทเกิดเศ ร้ าใจ มีความทุ กข์ เธอจะเข้าไปปลอบแล้วลู บหลัง หรือจั บไหล่อย่างอ่อนโยน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออก ให้เห็นถึงความอ่อนโยน และ การให้กำลังใจ ที่จริงใจที่สุด ผลวิจั ยยังระบุว่า ภาษากายแบบนี้ล่ะ ที่ผู้ชายได้รับรู้ว่าผู้หญิง คนนั้นมีความอบอุ่นแ ค่ไ ห น

9. มักเ ป็นตัวของ ตัวเอ ง

ผู้หญิง ที่เป็นตัวของตัวเอง จะมีเสน่ห์มากก ว่ า ผู้หญิงที่พยายามเป็นคนอื่ น และที่สำคัญ คื อผู้ชายมักดูออกว่า ผู้หญิงที่เค้ากำลังสนใจอยู่นั้น เป็นอย่างไร ถ้ากำลังพยายามที่ จะเป็นคนอื่นอยู่ล่ะก็เลิกคิดได้เลยค่ ะ แล้วใส่ความเป็นตัวเอง เข้าไปแทน ถ้าเค้าสามารถรับ ความเป็นคุณ ความเป็นตัวตนของคุณได้จริงๆ คุณก็จะมั่นใจ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ กันต่อไป มากกว่าจะมานั่ง เส แส ร้ง ให้เหนื่อยตัวเองนะ คะ

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *