Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำเจ้ าที่เทวดาเข้าฝัน บ อ กโชค 3วันเกิดจะเซ้นส์แ ร งม า ก

แนะนำเจ้ าที่เทวดาเข้าฝัน บ อ กโชค 3วันเกิดจะเซ้นส์แ ร งม า ก

เ ซ้ นส์แ ร ง 3วันเกิด เ จ้ าที่สั มภเวสีเทวดาเข้า ฝันบอ กโช ค

ใ น เรื่ องของความเชื่อ ดว งชะ ตานั้น เป็นความเชื่อขั้นพื้นฐาน ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ เรามาตั้งแต่โบรา ณ แพ้ทางล่าสุด มีหม อ ดูชื่อดังอย่างคุณหมออ้อย ได้ชี้แนะดว งชะตา 3วันเกิ ด

โด ยที่จะมีเจ้าที่สัมภเวสี เทวดา ได้บอ กโชค บอกลางดี หรือลางร้ า ย จะเป็นวันเกิดของคุณหรื อไ ม่ลอ งไป เช็คกันได้ เล ย

วันเกิดนั้น จะประกอบด้วย วันศุกร์ วันพุธและ วันเสาร์ ดูคนที่เกิดทั้งสามวันนี้จะเป็นคน ที่มีสัมผัสพิเศษมากกว่าผู้อื่น เรียกได้ว่ามักจะได้ยิน จะได้สัมผัส สิ่งที่คนอื่นไม่ได้รั บรู้ มักจะเป็นเรื่องลี้ลั บ ไม่มีใครเชื่อสักเท่าไห ร่

วัน ศุกร์

ดา วศุกร์เป็นดาวที่ ส่งอิทธิพลอย่างเต็มดว ง กับเรื่องของอุปนิสัย และลักษณะของชีวิตพื้นฐาน ของผู้หญิง ที่เกิดวันนี อำนาจของดาวศุกร์จะเป็นอำนาจแห่งศิลปะ และความรอบรู้ เข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีพลังสังหรณ์ แต่ต้องมีสมาธิ และมีความสงบเงียบ เป็นพื้นฐานด้วย คุณจึงสามารถจะคาดการณ์ ความคิดของผู้สนทนาร่วมด้วย ว่าเขาคิดอย่างไ ร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนที่มีความฝัน และเดินไปตามความต้องการ และปรารถนาของจินตนาการตัวเอง ด้วยความมั่นใจ เป็นคนมีเสน่ห์ และ อ่อนหวานได้ อย่างจับใจ ยิ่งกว่านั้นคุณยังเป็นคนที่มีวาจาเฉลียวฉลาด ใช้คำพูดชัดเจน และมีความหมายเสมอ มีเพื่อนฝูงและมนุษย์สัมพันธ์ ค่อนข้างดี แต่ระวังอารมณ์ที่ฉุนเฉียว หรือว่าร้อนอย่างวู บวา บ ก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่นกัน ทั่วไปผู้หญิงที่เกิดวัน นี้

จ ะเป็นคนที่ดิ้ นร น และต่อสู้ แม้ว่ามีความทุกข์ และ ยากลำบากเพียงใ ด ก็ตาม แต่ไม่เคยท้อแท้ หากว่าได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้างที่ใกล้ชิด คุณจะท รุ ด หรือหมดกำลังใจ ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคน ที่ใกล้ชิดของคุณ ไม่เข้าใจคุณเท่านั้นเอง เป็นคนที่กล้าได้ กล้าเ สี ย มีน้ำใจ เมื่อวัยเยาว์เป็นเด็กที่ช่างสังเกตอยากรู้ อยากเห็นมาก และมักจะมีความน้อยใจ ในชะตาชีวิตตัวเองบ่อยๆ ซึ่งไม่ควรจะสะสมอย่างยิ่ง เพราะบางสิ่งเป็นเรื่องไร้เหตุผล หากสะสมมากเกินไป ก็ย่อมเป็นอารมณ์กดดั น เมื่อโตขึ้น ดาวศุกร์แม้ว่าจะส่งผลให้เทพแห่งความรัก โอบกอดคุณไว้ในความอบอุ่นก็ตาม แต่ต้องระวั งดาวราหูซึ่งมักจะมาแทรกดว งคุณ อันเป็นศัต รูของดาวศุกร์ อย่างหนักดว งหนึ่ง ทำให้อารมณ์ของคุณโผ งผา ง ฉุ นเฉียวง่าย และเป็นคนปากร้า ย แต่จิตใจดีงาม เหลืองาม

วัน เสาร์

ด า วที่ส่งอิทธิพลต่ อดว งชะตาชีวิตของคุ ณ ตั้ง แต่เมื่อแรกเกิดจน กระทั่งดว งชะตาชีวิตสู่เส้นทางการต่อสู้ การฝ่าฟั น ความสุขและความสำเร็จ สำหรับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้น นอกจาก ดว ง เสาร์ ดว งแห่งอำนาจในเจ้าเรือน แล้วยังมีดาว จันทร์ เป็นดาวที่เล็งกับดว งชะตาพื้นของคุณด้วย อำนาจของดาวเสาร์ และดาวจันทร์ ทำให้คุณเป็นคนตื่นตัว และเป็นคนมีไหวพริ บ และความทรงจำดีเป็นพิเศษ ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นอกจากเป็นคนฉลาด และช่างสังเกต และโตเกินกว่าวัย ของตนเองแล้ว ยังเป็นคนที่รับผิ ดชอบตนเองได้อย่างดี เป็นคนมีความฝัน และมักจะวาดวิมานในความฝันอย่างสวยงาม ไม่ท้อหากว่ามันล้ มละลา ย คุณจะแกร่งและลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างความฝัน ให้เป็นจริ งใหม่ให้จงได้ ลักษณะของดาวเสาร์ทำให้คุณเป็นคนซุ กซ น และระวั งจะมีตำหนิ อาทิ แผลเป็น หรือว่าไฝปานในที่สำคัญๆ อย่างเห็นได้ชัดทีเดียว เป็นคนใจร้อน และชอบความซื่อสัตย์และจริ งใจ หากใครก็ตามคิดว่าจะคบหาผู้หญิง เกิดวันเสาร์ จำไว้ว่าคุณจะต้อง เป็นคนจริงใจ และเป็นคนชัดเจน คุณจะสามารถเอาหัวใจของเธอมาครองได้ อุปนิสัยเป็นคน ที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ แต่ด้วยความเป็นคนใจอ่อน มีเมตตาสูง จึงมักเสี ยเปรียบ คนที่คอยจ้องล่าผลประโยชน์จากคุณอยู่เสมอๆ วัยเยาว์ เป็นคนที่มีความเก่ง และฉลาด เห็นได้ชัดว่ามีแววของคน ที่จะเติบโตเป็นคน ที่มีความสามารถในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน ด้วยความที่คุณเป็นคนค่อนข้าง พูดจาตรงไปตรงม า

หรื อว่ าเป็นคนชัดเจน ทำให้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้าง เก็บตัวบ้าง หรือว่ามีเพื่อนสนิทน้อย คนแต่รู้ใจกัน ดาวจันทร์ เป็นดาวแห่งความเมตตา และแสงแห่งความนิ่มนวล ทำให้คุณเป็นคนที่มีจริต ความเป็นผู้หญิง อันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เ พศตรงข้ามสนใจ เป็นอย่างดีทีเดียว งานฝีมือหรือ งานเกี่ยวกับอาหารการกิน ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคน ที่มีความสามารถ หรือว่าพอจะโชว์อว ดเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยแหละครับ อารมณ์อันร้อนแรง ชัดเจน ทำให้คุณดูภายนอกอาจจะ เป็นคนที่ใครๆ ก็บอกว่า ท่าจะเป็นผู้หญิงเย่อหยิ่ งจองหอง แต่เมื่อได้มาสัมผัสมาคบหาแล้วจะรู้ว่า คุณเป็นผู้หญิงที่น่ารัก และเป็นคนที่มีน้ำใจงามมากคนหนึ่ง เลยทีเดียว บางคนชีวิตในวัยเยาว์ จะต้องยากลำบาก หรือว่าอยู่ในอุปถัมภ์ของญาติผู้ใหญ่ จึงเป็นคนแสวงหาความอบอุ่นจากคนรอบข้างอยู่เสมอๆ จากอำนาจของดาวเสาร์และดาวจันทร์ที่สัมพันธ์ส่งผลกัน ทำให้ดว งชะตาของคุณ เป็นคนที่มีสองอารมณ์ อยู่ในคนๆ เดียวกัน บางอารมณ์ ก็อ่อนหวาน และเยือกเย็น บางอารมณ์ก็จะ โผงผาง ชัดเจนตรงไปตรงมาสุดแต่ว่าใครจะอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตช่ว งไห น

วัน พุธ

ดา วพุธ เป็นดาวแห่งร าศีชีวิตคุณ ส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่มีไหวพริบ เรี ยนรู้เร็วและเป็นคนที่ชอบ การพบปะผู้คน ช่วยเหลือ โอบอ้อมอารี มีน้ำใจมากคนหนึ่ง โดยทั่วไปจะชอบ การแต่งตัว รักสวยรักงาม มากกว่าวันอื่นๆ เพราะดาวแห่งรา ศีเป็นเทพีแห่งความงดงาม และการ สร้างสรรค์ ด้วยความเป็นคนที่เชื่อมั่น ในความดีผู้หญิงวันนี้ จึงเป็นคนที่ ช่วยตัวเอง ในการทำงาน สร้างฐานะ หรือว่าเจรจาพาที ในการทำงานได้ดีมากคนหนึ่ง ที่ เห็นชัดก็คือ เป็นคนชอบสังเกต และวิเคราะห์ คิดละเอียดต่อสิ่งที่ ตัวเองสัมผัส หากมีพลาดบ้างก็ตรงที่ว่า เป็นคนไว้ใจคนง่าย และเชื่อ ใจให้อภัยคนเกินไ ป

ผู้ หญิง รา ศีใดก็ตามที่เกิดวันพุธ มักจะเป็นคนสองอารมณ์เสมอ นั้นก็หมายถึง ว่า บางอารมณ์ก็ อ่อนหวานมีเมตตา และเกื้อกูลมากมาย แต่ยามไม่พอใจ หรือว่ามีสิ่งกระท บใ จ จะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ทันที เป็นผู้หญิงมีทั้งความอ่อนหวานและเด็ ดขา ดในตัวเอง ให้สังเกตดูนะ อย่างไรก็ตาม คุณเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ ในตลอดชีวิตจะต้องหาเรื่อง หรือหางานทำ อยู่ร่ำ ไป เพราะกลั วจะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ ชีวิตเริ่มต้นด้วยการต่ อสู้ หรือว่าเป็นคนที่มาจากฐานะแห่ง ชีวิตปานกลา ง

แ ต่ จะสร้างตัวเองได้ ด้วยตนเอง อย่างภาคภูมิใจ วัยเด็ ก เป็นคนที่ติดพ่อมากกว่าแม่ แต่ในที่สุดก็จะต้องดูแลแม่ ในบั้นปลายชีวิต ชอบความร่มรื่นและชื่นเย็น อยู่ใกล้น้ำ หรือในที่ร่มๆจะ ถูกใจมากเป็นพิเศษ บางคนความรู้ไม่จำเป็นต้องมีปริญญา แ ต่ภูมิปัญญาของ ตนเองพัฒนาได้ อย่างรวดเร็ว มักมีบริวาร หรือเพื่อนรอบข้างมาก ที่ต้องระวั งสำหรับผู้หญิงเกิดวันพุธเช่นกัน แต่เป็น เวลาหลัง 18.00น. ตกวันพุธกลางคืน จะเป็นคนที่มีทั้งความเป็น คนดีมีเมตตา ยามใจดีก็ดีใจหา ย แต่ยามโก ร ธ หรือว่าระแวงอะไรก็ตาม จะปักใจเชื่ออย่างไร้สติ ไม่มีเหตุผล ทำให้กลายเป็นนางยั กษ์ได้เหมือนกัน อันนี้มันมาจากอิทธิพล ของเวลาแห่งการเกิด นั้ นเอ ง

ที่มา : ดว ง 12ราศี

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *