Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับ บทสวดตัดเวรตัดกรรม ด้วยบทอธิษฐานขออโหสิกรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

แนะนำไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับ บทสวดตัดเวรตัดกรรม ด้วยบทอธิษฐานขออโหสิกรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากอดีตถึงปัจจุบันในชีวิตของคนเรา เวลาที่ มีความสุข ได้โชคลาภ มานั้น อาจเป็นเพราะ ผลบุญ ที่ทำมาได้ส่งผล แต่เวลา พบกับความทุกข์ พบกับ อุปสรรคต่างๆ เกิดปัญหา ติดขัด เป็นผลจากเวรกรร ม ส่งผลให้อยู่ หรือเปล่า ถ้าคุณเชื่อ ว่าเวรกรร มนั้น มีอยู่จริง จำเป็นต้องทำสิ่งนี้

วันนี้เรามี บทอธิษฐาน การขออโหสิกรร ม และการอธิษฐานจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มาแนะนำ ให้ท่านได้นำไปสวด และ ขอขมาลาโทษ กับเจ้ากรร มนายเวร คนที่สัญญา กับคนๆ นั้นไว้ จะได้หลุดจาก บ่วงพรรณการณ์

แนะนำกับ บทอธิษฐาน ขออโหสิกรร ม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรร ม วจีกรร ม มโนกรร ม ที่ข้าพเจ้าได้ ทำล่วงเกิน แก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใ จ ก็ดี ไม่ได้ตั้งใ จ ก็ดี ในภพชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้ากรร มนายเวร ทั้งหลาย จงโปรดยกโท ษ ให้เป็นอโหสิกรร ม แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเว รจองกรร ม ต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรร มใด ที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้า ก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพ ระพุท ธเจ้ า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใ จ ให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตร กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มี เวรกรร มต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์ แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์ ยากลำบากเข็ญใ จความทุ กข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็ บไ ข้ อย่าได้มี ขอได้มีความสุข สวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรา ย ทั้งหลาย

จงเสื่อ มสิ้ นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบ ด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลัน สำเร็จเทอญ

ต่อไป คำอธิษฐาน อโหสิกรรม

ข้าพเจ้า….(บอกชื่อ)…ขออโหสิกรร ม กรร มใด ที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรร ม และนายเวร จงอโหสิกรร มให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรร ม ต่อไปเลย แม้แต่กรร มที่ใครๆ ได้ทำกับข้าพเจ้า ก็ตาม ข้าพเจ้า ขออโหสิกรร มให้ทั้งสิ้น และ ขอยกถวายพ ระพุท ธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรร มต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่ง อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจน วงศาคณาญาติ และ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบ ด้วยเทอญ

คำขอ ขมาโทษ (กรร มชั่ว)

กรร มชั่วอันใดที่ ข้าพเจ้า….(บอกชื่อ)….ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใ จ ในพ ระพุ ทธ พ ระธรร ม พ ระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความ งมงาย เพราะความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโท ษ ให้ข้าพเจ้าพ้น จากความทุ กข์ยาก ลำบากเข็ญใ จ อันตรา ยทั้งหลาย จงเสื่ อมสู ญสิ้ นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใด ที่ดี ขอให้ สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อธิษฐานตาม ที่ปรารถนา)

คำขอขมา และ อธิษฐานจิต (สำหรับอธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓จบ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ถ้าหากข้าพเจ้า จงใจ หรือประมา ท พลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุ ทธ พระธร รม พ ระอรหันต์ ทุกพ ระองค์ พ ระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติด ตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ ในอดีตขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และครอบครัว ตลอดจนบริวาร ที่เกี่ยวข้อง จงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โร คภัยใด ๆ ขอให้ มลา ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนตราบ เข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้า ขอถอน คำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเอง และ ผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่าง เป็นอิสระจากสัญญา ทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ ต่อเพื่อสร้าง บารมี) หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใด ก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆ า ต ความพยาบาท และคำสา ป แช่ งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำสา ปแ ช่ง ของปวงชนของเจ้ากรร ม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก และ ทางธรรม สาธุสาธุ

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *