Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำวิธี ทำบุญดวงชะตาตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ถวายสิ่งใดจึงดี มีสมหวังดั่งใจโชคลาภ

แนะนำวิธี ทำบุญดวงชะตาตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ถวายสิ่งใดจึงดี มีสมหวังดั่งใจโชคลาภ

วันนี้ทางเรา มีเรื่องราวดี ๆ มาฝากเกี่ยวกับการทำบุญเสริมดวงชะตาชีวิต ตามประจำวันเกิดที่ถูกต้อง ทำบุญแบบไหน จึงจะเกิดผลดี ที่สุดมาดูกัน

สำหรับคนที่ เกิดวันจันทร์

ชาวดาวจันทร์นั้น อยู่ในตำแหน่งธงชัย จึงต้องเสริมดาวจันทร์ ด้วยการแต่งตัวให้ดูดี มีสง่าราศี โดยเฉพาะ ใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็น ตัวแทนของดาวจันทร์ คือ การบริจาคเงินทำบุญ บริจาคน้ำดื่ม ทำบุญกับเด็ ก และ คนชรา

สิ่งควรบูชา หรือไปสักการะพ ระโพธิสัตย์ กวนอิม บูชาด้วยกล้วย หรือสับปะรด พร้อมดอกมะลิ ถ้าได้ดอกบุนนาคจะยิ่งดี จะช่วยให้เงินทอง ไหลมาเทมา สาธุ ๆ ขอให้เป็นจริง

ควรลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการแจก หนังสือธรรมะ ละเว้นไม่รับประทาน เนื้อวัว ในวันจันทร์ และ เครื่องในหมูวันพุธ จะเพิ่มโชคเพิ่มเสน่ห์ ศัต รูจะแพ้พ่าย

สำหรับคนที่ เกิดวันอังคาร

ชาวดาวอังคาร นั้นอยู่ในตำแหน่ง เหน็บเล็กต้องแก้ไขด้วยการ ขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบา สู้ใส่บาตร หรือถวายพ ระ ด้วยข้าวหอมในวันอังคาร ทำบุญ ด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน ของดาวอังคาร คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น ย ารักษาโร ค

สิ่งควรบูชาหรือไปสักการะ พ ระปางไสยาสน์ หรือ พ ระพิฆเนศวร ด้วยข้าวขนมอร่อยๆ หรือเผือกมันฟักทอง พร้อมดอกแคขาว หรือ ดอกดาวเรือง จะส่งเสริม ให้การงานเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ ๆขอให้เป็นจริง เทอญ

ควรละลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิถือศีลกินเจ ในวันอังคารเพื่อ เพิ่มโชคลาภ

สำหรับคนที่ เกิดวันพุธ

ชาวดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมดวง ด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูดหย าบคายใส่ร้า ยคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของ ที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ

สิ่งควรบูชา หรือไปสักการะ เจ้าพ่อเสือด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไข่ต้ม บายศรี และ ดอกกุหลาบ สีแดง จะส่งเสริมให้การงาน ประสบความสำเร็จ ค้าขาย มีกำไรร่ำรวย สาธุๆ ขอให้เป็นจริงเทอญ

ควรลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการ ปล่อยปลาดุก ปลาไหล ละเว้นไม่รับประทาน เนื้อวัว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่ม โชคลาภให้ตนเอง

สำหรับคนที่ เกิดวันพฤหัสบดี

ชาวดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่ง ทุกขังควรแก้ไขด้วย การใส่บาตร ด้วยข้าวหอมฟักทองเผือกมันแตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสียก่อนทำบุญด้วยสิ่งของที่ เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวรพ ระพุทธรูป หรือหนังสือ ตำราต่างๆ

สิ่งควรบูชา หรือไปสักการะพ ระพุทธชินราช พ ระพุทธโสธร หลวงพ่อโตท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอกแคขาวหรือ ดอกดาวเรือง จะส่งเสริมการงาน ให้รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ควรลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิถือศีลกินเจใน วันพฤหัสบดี เพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้อง จัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหยา บคา ย ถือเป็นการขัดลาภ

สำหรับคนที่ เกิดวันศุกร์

ชาวดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ควรแก้ไข ด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ หรือละเว้น ชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ หมั่นทำบุญด้วย อาหารมังสวิรัติ หรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญ ด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทน ของดาวเสาร์ คือผ้าไตรจีวรเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า

ควรบูชาหรือไปสักการะ พ ระปางรำพึงเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมนม และ ดอกกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัต รู

ควรลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศี ล กินเจในวันเสาร์เพื่อเพิ่ม โชคการเงิน และ ผู้อุปถัมภ์ที่สำคัญเสื้อผ้า และชุดชั้นใน ต้องแยกกัน อย่าซักรวมถือเป็น การขัดลาภยิ่งนัก

สำหรับคนที่ เกิดวันเสาร์

ชาวดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง เบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้น ไม่รับประทาน เนื้ อสัตว์ใหญ่ ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วย สิ่งของที่ เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่มฉัตรหลังคา ห้องน้ำศาลาโบสถ์วิหาร

สิ่งควรบูชา หรือไปสักการะ พระปางนาคปรก พระนารายณ์  ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัย หลายสีขนาด 1 ศอกจำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงาน ของท่านให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สาธุเป็นจริงเถิด

ควรลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่ม โชคลาภ ควรใส่อัญมณี สีน้ำเงิน เพื่อช่วยให้ อารมณ์ดี หากต้องการให้ บริวารดี ควรใส่บาตร ด้วยอาหาร มังสวิรัติ ทุกวันเสาร์

สำหรับคนที่ เกิดวันอาทิตย์

ชาวดาวอาทิตย์นั้นถือว่า อยู่ในตำแหน่งทุกขัง จึงควรแก้ไข ด้วยการใส่บาตร ถวายพ ระ ด้วยน้ำมัน มะพร้าว หรือทำบุญ ด้วยสิ่งที่ที่เป็นตัวแทนแสงสว่าง เช่น ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมัน

สิ่งที่ควรบูชาหรือไปสักการะ พ ระปางถวายเนตรพ ระแก้วมรกต พ ระศิวะเจ้าพ่อกวนอู โบสถ์ หรือเจดีย์ต่างๆ ด้วยส้ม หรืออินทผาลัม พร้อมดอกไม้สีแดง จะส่งเสริม ยศถาบรรดาศักดิ์ ให้รุ่งโรจน์ สาธุ ขอให้เป็นจริง

สิ่งลดอุปสรรค์ และ สะเดาะเคราะห์ ด้วยการปล่อยเต่า ละเว้นไม่ รับประทาน เนื้ อวัว เพื่อเพิ่ม โชคลาภ ให้แก่ตนเอง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *