Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำ 4 ข้อเลือกเนื้อคู่ เพราะคนเราศีลเสมอกัน จึงอยู่ด้วยกันได้

แนะนำ 4 ข้อเลือกเนื้อคู่ เพราะคนเราศีลเสมอกัน จึงอยู่ด้วยกันได้

คนที่ศีลเสมอกันพ ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า วิธีการดูเนื้อคู่นั้นจะต้อง ดูความเหมาะสม ความยั่งยืน หลายสิ่งหลายอย่าง ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

การเลือกเนื้อคู่ จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลัก

1. ต้องศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อ และ ศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมอง ในเรื่องเดียวกันข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้ง และ อยากเอาชนะคะคานกัน และกันไม่ถกเถีย ง เพื่อให้ความเชื่อ ของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กัน อย่างอยู่เย็น เป็นสุข นอกจาก เรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่างที่สำคัญ คือ ความชอบ และ รสนิยม หากตรงกันแล้วก็จะ ลดความขัดแย้ง ลดเรื่องที่ต้องทะเล าะ ในแต่ละวันไปได้

พ ระพุทธองค์ ได้ชี้ทางสว่างให้กับคน ที่จะมาเป็นคู่ครองกัน สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อ เสมอกัน และ ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เชื่อในหลักศา สนาเดียวกัน เพราะถ้าไม่เชื่ออะไร ที่เหมือนกัน ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิต ไม่สงบสุขแน่นอน

ทั้งนี้หาก เป็นเนื้อคู่ประเภท คู่เวรคู่กรร ม กันแล้ว ทั้งคู่มาที่มาพบกัน ก็เพราะมีกรร มลิขิต วิบากกรร ม ได้กำหนดไว้แล้ว มีเป้าหมาย ให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากกรร มของคนทั้งคู่ ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไป ซึ่งจะนาน หรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ วิบากกรร มนั้นจะหนัก หรือจะเบา เมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป หรือคู่ที่เลิกรากัน เปลี่ยนคู่บ่อย ๆ ก็เป็น เพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กัน ในปางก่อนจริง มาเกื้อกูลกัน บ้างในชาติปัจจุบันจริง แต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมีน้อย ใช้บุญกันไปจนหมดแล้ว ไม่มีทำเพิ่ม ถึงเวลา ก็ต้องแยกย้ายกันไป

2. ต้องมีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกันเป็นสิ่งที่คนพูด ถึงกันบ่อยๆ เวลาจะมองหาคู่ครอง ต้องให้มีศีลเสมอกัน อธิบายง่ายๆ คือ คนที่รักษาศี ล รู้จักยับยั้งชั่งใจ พากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม ก็จะทำให้ ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้น มีศีลไม่เสมอกัน ก็เป็นเรื่องยาก ที่จะอยู่ด้วยกันได้

ในเรื่องศีลเสมอกันดูง่ายๆ คนที่ชอบทำบุญ รักษาศี ล ถ้าเจอคู่ครอง ที่ไม่รักษาศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น ชอบการพนั น ตกเย็นคว้ าขวดเหล้ า หรือทำอาชีพที่ไปฆ่ าสัต ว์ตั ดชีวิต ก็ย่อมไม่ฟัง ในสิ่งที่เราพูด เราตักเตือ น ทำให้มีเรื่องขัดข้องหมอ งใจกันง่าย

หากเราเจอคู่ ที่มีศีลเสมอกัน พากันเข้าวัดทำบุญ ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรือง ไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิต อีกฝ่ายให้ต่ำลง

3. ต้องมีปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกัน คืออย่างไรพ ระราชพรหมยาน หรือหลว งพ่อฤาษีลิงดำ พ ระอริยสงฆ์องค์ หนึ่งของเราครั้งหนึ่งท่านได้ ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้น ถามท่านว่าปัญญาคืออะไร

ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความหมายทั่วไป แปลว่าความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา แปลว่า ความเฉลียวฉลาด ก็ได้ มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วย มิใช่ฉลาดอย่างเดียว ต้องมีเฉลียวใจด้วย

ไม่เพียง แต่ศีลเสมอกัน การมีศรัทธาเสมอกัน และ ปัญญาเสมอกัน ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครอง คิดเห็นในเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กัน อย่างมีความสุข ยากต่อการทะเล าะเบาะแว้ง

4. ต้องมีจาคะเสมอกัน

จาคะ มีความหมายว่า การสละสิ่งของ และ ความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์สุข แก่ผู้อื่น หมายรวมถึง การสละละทิ้งกิเล ส ละความโล ภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และ การเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติ ที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสี ยหาย

จะเห็นได้ว่า คนที่มีจาคะย่อมเสียสละ เพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทร ต่อความทุกข์ยาก คอยให้ ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว หากคู่ของเรามี จาคะไม่เสมอกัน คงเป็นเรื่องยาก ที่จะทำความเข้าใจว่า เพราะอะไรถึงต้องไป ช่วยเหลือคนอื่น

คงจะดีไม่น้อย หากเราเลือกครองคู่ กับ คนที่มีจาคะเสมอกัน เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ สามารถช่วยคนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ได้เหมือน ๆ กัน เมื่อเรารักจะ เป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอกอิ่มใจ ที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึง ความสุขใจ เมื่อมองเห็น ผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุข ของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย วิธีดูเนื้อคู่ และ การเลือกคู่ครอง ที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *