Home Uncategorized หากเป็นหนี้แล้วทุกข์ใจ..จะทำอย่างไรถึงจะหาย (เขียนให้ข้อคิดดีมาก)

หากเป็นหนี้แล้วทุกข์ใจ..จะทำอย่างไรถึงจะหาย (เขียนให้ข้อคิดดีมาก)

หากเป็นหนี้แล้วทุกข์ใจ..จะทำอย่างไรถึงจะหาย (เขียนให้ข้อคิดดีมาก)

เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจและพร้อมสำหรับ การเป็นหนี้ คำนี้หลายคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่ ป ล อ ด ภั ย กั ง ว ลใจรู้สึกเหมือน มีภาระติดตัวตลอดเวลา แต่ เ ชื่ อเถอะว่า หากตั้งมั่นที่จะอยู่ในวินัยของการใช้จ่าย วางแผนอย่างรอบคอบ คำว่าหนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุ ณแต่อย่างใด

อาจใช้ได้สำหรับหลายคนแต่มีอีกหลายคนไม่แน่ใจ ว่าจะทำได้หรือไม่ถ้ามุ่งประเด็นที่ใจของเรา อยู่อย่างใจสงบ อิสระ จากการถูกมัดจากเรื่องภายนอก คิดว่าทุกอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ค วรปฏิบัติดังนี้

1 ให้ ม องว่า การมีหนี้ ก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเอง และ ฝึกการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ได้ ถ้าทำได้ ฝ่ า ฟั นได้จะเป็นผู้มีประสบการณ์แกร่งขึ้นเพิ่ม

2 จงบอกตัวเองเสมอว่า คนที่เ ค รี ย ดควรเป็นเจ้าหนี้ อย่ ามองเพียงแค่ว่า เจ้าหนี้มีความสุขจากการได้ดอกเบี้ยเงิ นกู้อย่างเดียว

มีเจ้าหนี้จำนวนมากก็ข าดทุนไปไม่น้อยเลย ซึ่งควรจะช่วยกัน ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อย่าเอาเปรียบกันดีที่สุด

3 ให้เผื่อใจ สำหรับการใช้หนี้ ไม่ได้อาจต้องยอมข ายหรือเสียอะไรบางอย่างบ้าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้

อย่ าเป็นคนที่ใช้ชีวิต แบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เงินทองของนอกกายไม่ ต ายก็หาใหม่ได้ อย่ าไปปักใจอยู่กับคุณค่าของวัตถุมากเกินไป เพราะคุณค่าที่เกิดขึ้นเกิดจากใจ ของเราต่างหากที่ไปสร้างเงื่อนไขทางความคิดตัวเอง

4 ผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ข ายชดใช้หนี้ อย่ าลืมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องพย าย ามหาออกมาใช้ให้มากที่สุด เ ชื่ อว่าไม่มีทรัพย์ใด จะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเอง

5 คิดหาทางเลือกอื่นๆ ไว้ เมื่อหนี้มีปัญหา อย่ าคิดสั้ นๆ อย่ าลืมว่าปัญหามักจะมีทางออก สำหรับผู้ที่ฝึกคิดเสมอ

6 การเป็นหนี้ ในแง่ดีคือว่าคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่ อย่างไรก็ตามถ้าขอใครแล้ว เขาไม่ให้ยืม ก็กลับมาทบทวนบอกตัวเองว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อย่ าไปหวังใคร จะมาช่วยเรา ถ้าเรายังไม่เริ่มต้นคิดช่วยเหลือตนเอง

7 จงฝึ กตนเองมุ่งมั่นในการทำงานไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้ อยู่ในส มองให้มากนัก มีความรับผิ ดชอบต่อชีวิตและหนี้สิน

เมื่อนั้นจะรู้สึกมีความสุขมากเลยและจะภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีให้ช มตัวเองบ่อยๆได้

8 ถ้าโ ด นเจ้าหนี้ทวงอยู่เรื่อยๆใช้วิชาการเจรจาต่อรอง แสดงความจริงใจว่า จะผ่อนส่งให้ถ้าเขาอย ากได้มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ ก็ตอบไปตรงๆ ว่าไม่สามารถทำได้ในเวลานั้น (แต่จะพย าย ามหามาให้) เพราะเขาเองก็กลัวจะไม่ได้เหมือนกัน

ฉะนั้นหาข้อตกลงรอมชอมดีที่สุด อย่าเ ค รี ย ด ไปก่อนเพราะกลัวว่าจะทนต่อการถูกทวงไม่ไหว อย่าลืมว่าเจ้าหนี้บางรายเป็นพวกจู้จี้จุกจิก ย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใครก็หวงห่วงเป็นธรรมดา

9 คนที่ค่อนข้างเ ค รี ย ดคิดมาก เรื่องการเป็นหนี้ให้สำรวจตนเองว่า เป็นคนวิตกกังวลเกินไปหรือไม่ ส่งผลต่อชีวิตอย่างไรเช่น

ทำให้ขยันขึ้น ทำให้หม ดเรี่ยวแรงในการต่อสู้กับปัญหากันไหม ถ้าเป็นประเด็นหลังอาจต้องรับการบำบั ด รักษ า ทางด้านสุขภ าพ จิตจะดีกว่า หากปล่อยไว้ ชีวิตจะค่อยๆ หมดพลั งในการดำเนินชีวิตในที่สุ ด

10 ม อ งโลกในแง่ดีให้มากคิดว่า การที่ติดหนี้สิน เพื่อการพัฒนา พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

แต่ก็ห้ามคิดว่าพัฒนามากเกินไป จนกลายเป็นฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักพอที่แ ย่ คือคิดเอาเงิน ในอนาคตมาใช้ โดยไม่รู้จักบริหารจัดการให้ดี อย่างนี้ก็เป็นหนี้หัวโต

11 อย่ าเป็นคนรักษ าหน้ามาก บางคนมองการเป็นหนี้คนอื่น เป็นการบอกว่าเราด้อยไม่มีเงิน ไม่มีทรัพย์สมบัติทนไม่ได้ ที่ต้องเป็นหนี้ ก็เลยไม่กล้าลงทุนทำอะไรหรือยอมไปหาเงินมาจากที่อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแทน เช่น

เล่นการ พ นั น เสี่ ย งโชค ยอมขายตัวขายศักดิ์ศรีแลกเงิน แ ย่ กว่าการเป็นหนี้สถาบันการเงินเสียอีก

และผมคิดว่าไม่จำเป็นอย่ามีหนี้ดีที่สุ ด หากต้องมีขอให้มีหนี้สินเพื่อเป็นทรัพย์สินที่มั่นคง ในอนาคตมากกว่าหนี้สูญ เช่น

หนี้จากการฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่ไร้ส าระ หาความสุขที่มากเกินพอดี การเล่นการ พ นั น ติ ด ย า เ ส พ ติ ด เป็นต้น ดูๆ ไปก็น่าเหนื่อยใจไม่น้อย

ขอเป็นกำลังใจ ให้คนที่กำลังมีหนี้อยู่ด้วยว่าความพย าย าม อดทน อยู่ที่ไหนหนี้ทางใจก็จะไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป” แต่ถ้าไม่สามารถจัดการได้ คุณอาจจะ “ป่ วย” เพราะหนี้ได้เช่นกันนะ

ที่มา p a t t a nakit, s a b a i ley

Facebook Comments