Home Uncategorized ไปรษณีย์ไทยแจ้งเ ตื อ น ภั ย ระวังห ล อ กให้เซ็นรับ ไม่งั้นจะโด นแบบนี้

ไปรษณีย์ไทยแจ้งเ ตื อ น ภั ย ระวังห ล อ กให้เซ็นรับ ไม่งั้นจะโด นแบบนี้

ไปรษณีย์ไทยแจ้งเ ตื อ น ภั ย ระวังหลอกให้เซ็นรับ ไม่งั้นจะโ ด นแบบนี้

ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้บรรด ามิ จฉาชีพต่าง ๆ มีวิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ ที่เข้ามาห ล อ ก ล ว งประชาชน

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนภัย ก ล โ ก งของกลุ่มมิ จฉ าชีพ ที่มาในรูปแบบและลักษณะของกล่องพัสดุ

โดยห ล อ กให้เซ็นรับพัสดุที่อาจเป็นสิ่งของผิ ดกฎหมาย ก่อนจัดฉากเป็นตำรวจป ล อ มเข้าขอตรวจสอบ

โดยเพจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระบุว่า อั น ต ร า ย!! ก ลโกงมิจฉาชีพ หลอกให้เซ็นรับพัสดุที่อาจเป็นสิ่งของผิ ดกฎหมาย

พร้อมจัดฉากเป็นตำรวจป ล อ มเข้าขอตรวจสอบสิ่งของ ไปรษณีย์ไทยเตือน หากไม่ได้สั่ง ห้าม! รับสิ่งของ

 

ที่มา one31

Facebook Comments