Home Uncategorized ช่วย เพิ่มเน็ตมือถือ นักเรียน นักศึกษา จ่ายให้คนล ะ 2 เดือน

ช่วย เพิ่มเน็ตมือถือ นักเรียน นักศึกษา จ่ายให้คนล ะ 2 เดือน

ช่วย เพิ่มเน็ตมือถือ นักเรียน นักศึกษา จ่ายให้คนล ะ 2 เดือน

สำนักงานกสทช. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านสาธารณสุข ช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครั ฐ

รวมทั้งการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในการเรียนออนไลน์ สำนักงาน กสทช. ได้เพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชนลดวิกฤตจากการระบาดของ CV 19 ระลอกใหม่ดังนี้

1️ สนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในราคา 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. จนถึง 15 ต.ค. 2564

การใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Broadband) ให้ใช้งานไม่จำกัดสำหรับแอพลิเคชันเพื่อการเรียน ได้แก่ Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, Webex และ Line Chat รวมทั้งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้อีก 2 GB

2 หากเลือกใช้งานเน็ตบ้านในการเรียน (Fixed Broadband) กสทช. จะสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำน ว น 2 รอบบิลเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน

ที่มา กสทช. และเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments