Home Uncategorized เริ่มโอนพรุ่งนี้ 4 สิงหา 64

เริ่มโอนพรุ่งนี้ 4 สิงหา 64

เริ่มโอนพรุ่งนี้ 4 สิงหา 64

ก็เรียกว่าหลังจากอนุมัติเงินช่วยเหลือและล่าสุดได้อนุมัติวันโอนเงินช่วยเหลือแล้ว สำหรับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 13 จังหวัดให้ผู้ประกันตน ม. 33 นายจ้างบุคคลธรรมดา รับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนได้ทุกธนาคาร

เริ่มโอนเงินรอบแรก 4 ส.ค. นี้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13และ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวย าที่ได้รับผลกระท บ

จากคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.1 ล้านคน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บๅท

จ่ายครั้งเดียวโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น นายจ้าง จำนวน 176,619 ราย จะได้รับการเยียวย าจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บๅท สูงสุดลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน ซึ่งจะนับรวมลูกจ้างทั้งสัญชาติไทยและต่างด้าว

นายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเช่นกัน ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม

โดยเงินจะเริ่มโอนเงินรอบแรกในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอย้ำว่า ในกรณีของผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว

สามารถใช้ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีอยู่ เช่น กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส.รวมถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เงินจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน

สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ตามที่ท่านสะดวกเช่น Mobile Application, Internet Banking และที่ตู้ ATM โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร

รวมถึงท่านที่ได้รับสิทธิและยังไม่เคย มีบัญชีเงินฝาก เพื่อความสะดวก สามารถใช้บริการเปิดบัญชี ผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นจึงลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวย า

ที่มาเราชนะ

Facebook Comments