Home Uncategorized 4 ส.ค. เตรียมรอรับเงินได้เลย ผ่านพร้อมเพย์

4 ส.ค. เตรียมรอรับเงินได้เลย ผ่านพร้อมเพย์

4 ส.ค. เตรียมรอรับเงินได้เลย ผ่านพร้อมเพย์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผย กระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยๅให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ 9 ประเภทกิจการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โ ค วิ ด 19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแร

โดยผู้ประกันตน ม 33 ทุกคนได้รับเงินไม่เกินวันที่ 6 ส.ค.64 จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.64 เป็นต้นไป ผ่านบัญชีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน ในระบบพร้อมเพย์

การผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน 13 หลักทำได้หลายช่องทางใครที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขที่บัตรประชาชนก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ส่วนใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ สามารถทำได้ดังนี้

1 แอปฯของบัญชีธนาคารที่มี

2 ตู้เอทีเอ็มของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่

3 เว็บไซต์ธนาคารผ่านระบบเน็ตแบงก์

4 สาขาธนาคารตามบัญชีที่ท่านมีอยู่

สำหรับ 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานระบุว่า ประกันสังคมขอเน้นย้ำ นายจ้างบุคคลธรรมดา และผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยๅ จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิ ดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครพร้อมเพย์

ก่อนที่จะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้จะต้องมีบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจึงลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใด เช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐจะต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับโอนเงินจากผู้อื่นได้ง่าย ๆ ไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคารอาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นสามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารทุกสาขา โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่ยังมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาขาธนาคารด้วย เช่น

ลงทะเบียนผ่าน mobile banking, internet banking, ตู้ ATM หรือ call center ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนได้ตาม ลิงค์นี้

ธนาคารสมัครพร้อมเพย์

Facebook Comments