Home Uncategorized (ต้องรู้ไว้เลย) ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สรุปล่าสุ ด

(ต้องรู้ไว้เลย) ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สรุปล่าสุ ด

(ต้องรู้ไว้เลย) ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สรุปล่าสุ ด

ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 สรุปล่าสุดรายละเอียดรับเงินเยียวย า วันไหน? พร้อมช่องทางลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน และเงื่อนไขสำคัญ มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19

กรณีเงินเยียวย าสำหรับแรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดที่ประกาศล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th

ล่าสุดได้มีรายละเอียดของการจ่ายเงินเยียวย าให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 ออกมาแล้วว่าระบบจะโอนเงินเข้าวันไหน สำหรับรายละเอียดสำคัญในการรับเงินเยียวย านั้นผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 ม.40 ยังไม่เปิดตรวจสอบสิทธิผ่านออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นต้องไม่ลืมว่า หากได้รับสิทธิต้องผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชน เพื่อรับการโอนเงิน

รายละเอียดหลักเกณฑ์และช่วงเวลาของการจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 นั้น จะมีรายละเอียดตลอดจนหลักเกณฑ์ในการรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แตกต่างกันไปดังนี้

กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวย า จากประกันสังคม คือ

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ถูกล็อกดาวน์ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง

และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ได้ที่ www.sso.go.th ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือน สิงหาคม 2564

รายละเอียดหลักเกณฑ์และช่วงเวลาของการจ่ายเงินเยียวย า ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และ กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 40 มีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยา จากประกันสังคม คือ กลุ่มนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทจำนวน 1 เดือน

สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ คลิกที่นี่ ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่สรุปจะโอนเงินเมื่อไร ต้องรอลงทะเบียนให้ครบก่อน ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านระบบพร้อมเพย์

 

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

Facebook Comments