Home Uncategorized ลูกค้า 7 แสนกว่าราย ออมสินพักหนี้ให้นานครึ่งปี

ลูกค้า 7 แสนกว่าราย ออมสินพักหนี้ให้นานครึ่งปี

ลูกค้า 7 แสนกว่าราย ออมสินพักหนี้ให้นานครึ่งปี

ในส่วนของสถานการณ์รอบนี้นั้น หลายคนประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายกันอย่างทั่วหน้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือน ลูกจ้างประจำ พ่อค้าเเม่ค้าเเละเกษตกร ต่างได้รับผลกระทบหมดโดดยเฉพาะค่าใช้จ่า เงินหมุนเวียนในอนาคตที่ทำเรื่องเปิดวงเงินกับธนาคาร

ล่าสุด วันที่ 20 ก.ค.64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยการพักชำระหนี้เเก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมเเละป้องกันการเเพ ร่ระบ าดของ CV-19 ธนาคารออมสินตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย

จึงออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด 6 งวด (พักชำระทั้งเงินต้นเเละดอกเบี้ย) เพื่อช่วยเหลือเเบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก ซึ่งจากฐ านข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ ในจำนวนมากถึงกว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท เเละไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการเเละพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งเเต่งวดเดือน ก.ค. หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นเเละดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระเเละไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระเเละค่าปรับใด ๆ โดยธนาคารเเบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสเเรกวันที่ 25 ก.ค.64 เเละเฟสที่สองช่วงเดือนส.ค. ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification เเจ้งทางเเอป MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านเเอป MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีเเอป สามารถดาวน์โหลดเเละลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมด ที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ (1) มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนเเก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการ (ให้สิทธิ์พักชำระหนี้ทั้งนายจ้างเเละลูกจ้าง) (2) มาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือนเเก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการร้านอาหาร โรงเเรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์

เเละเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ (3) มาตรการมหกรรมเเก้หนี้ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละ (4) มาตรการเเก้หนี้ สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบปัญหาการชำระเงินงวด อันเนื่องจากผลกระทบของการ เเ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19

ที่มา thebangkokinsight

Facebook Comments