Home Uncategorized พุ่งพรวดราค าทองวันนี้ พุ่ งแรงมากนักลงทุนต้องเช็ก

พุ่งพรวดราค าทองวันนี้ พุ่ งแรงมากนักลงทุนต้องเช็ก

พุ่งพรวดราค าทองวันนี้ พุ่ งแรงมากนักลงทุนต้องเช็ก

ก่อนอื่น 5 ข้อควรรู้ก่อนจะซื้ อ ท อ ง

1 ให้สังเกตที่เนื้อทองคำทุกชิ้ น จะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

2 ทองต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ น ให้ชัดเจน

3 หน้าร้า นทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงราค ารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด

4 ร้า นมีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

5 ระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

ร าคาทองคำประจำวันที่ 20 ก.ค. 64

โดยปรับร าคาขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยร าคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,700 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ

สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,100 บาท ขายออกที่ร าคาบาทละ 28,200 บาทตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,591.20 บาท ขายออกที่ร าคา 28,700 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของร าคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,818.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 20 ก.ค. 64 ประกาศครั้งที่ 1 ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 28,100 บาท ขายออก บาทละ 28,200 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 27,591.2 บาท ขายออก บาทละ 28,700 บาท

ที่มา khao sod

Facebook Comments