Home Uncategorized ขั้นตอนยืนยันตัวตน ผ่านตู้สีเทา ใช้แค่บัตรปชชใบเดียว

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ผ่านตู้สีเทา ใช้แค่บัตรปชชใบเดียว

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ผ่านตู้สีเทา ใช้แค่บัตรปชชใบเดียว

สำหรับคนละครึ่งเฟส3 ช่วยสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงวิกฤติ “โควิด-19” ที่มีการสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาท

เข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการกับร้านที่เข้าร่วมมาตรการของรัฐ

โดยกลุ่มที่ ยืนยันตัวตน คนละครึ่งเฟส3 ไม่สำเร็จต้องทำอย่างไร

ทางเลือกที่ 1 ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนด้วยตัวเอง

ทางเลือกที่ 2 ยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทย ตู้สีเทา ตามหาตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยที่เป็นสีเทาตู้สีนี้จะสามารถยืนยันตัวตนได้

โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่ ตู้เอทีเอ็มสีเทา ของธนาคารกรุงไทย

1 เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้คือ “บัตรประชาชน” เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้บัตร ATM

2 ค้นหาตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย ได้โดยค้นหาคำว่า “ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน” บนแอพฯ Google Map

3 เมื่อค้นหาตู้เจอแล้ว ก็ให้ถือบัตรประชาชนไป “ยืนยันตัวตน” ผ่าน “ตู้ ATM สีเทา” กรุงไทย

4 เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

5 ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

6 ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

7 เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

8 เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพฯ เป๋าตัง ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ถือว่ายืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ติดปัญหาอื่นๆ ระหว่างการยืนยันตัวตน หรือนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้จากช่องทางให้บริการสอบถามของ “คนละครึ่ง” ที่หมายเลข 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments