Home Uncategorized เรื่องที่ต้องรู้ ยืนยั นตัวตน คนละครึ่งเฟส 3

เรื่องที่ต้องรู้ ยืนยั นตัวตน คนละครึ่งเฟส 3

เรื่องที่ต้องรู้ ยืนยั นตัวตน คนละครึ่งเฟส 3

คนละครึ่งเฟส 3 หลังจากที่มีการลงทะเบียน และรับ SMS ยื นยันแล้ว มีถามกันมาหลายคนว่ากลุ่มไหนที่จะต้องยื นยันตัวตน

และจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพข้อมูลระบุชัด ใครบ้างที่ต้องยื นยันตัวตน ดังนี้

1 กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ และเคยยื นยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้ว ไม่ต้องยื นยันตัวตน

2 กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่าย

และยังไม่เคยยื นยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย ต้องยื นยันตัวตน

3 กลุ่มที่เคยยื นยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และ สแกนใบหน้าผ่านครั้งแรก ลบ แอปฯ เป๋าตัง/ยกเลิก การผูก G-Walllet ต้องยื นยันตัวตน

4 กลุ่มที่เคยยื นยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และ สแกนใบหน้าผ่านครั้งแรก ลบ แอปฯ เป๋าตัง/ไม่ได้ยกเลิก การผูก G-Walllet ไม่ต้องยื นยันตัวตน

ทั้งนี้ วิธีการยื นยันตัวตนมีดังนี้

วิธียื นยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง พร้อมใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 หลังได้รับ SMS แจ้งผล

กรณียื นยันต้นด้วยบัญชี Krungthai NEXT

1 เข้าสู่ Krungthai NEXT

2 ระบุรหัส P I N Krungthai NEXT

3 กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯ เป๋าตัง

4 กรอกรหัส OTP* *OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai NEXT

5 ตั้งค่ารหัส P I N

6 ยื นยันรหัส P I N

กรณียื นยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

1.เตรียมสแกนใบหน้า

2 สแกนใบหน้า *สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้อง/ชำรุด

3 ตั้งค่ารหัส P I N

4 ยื นยันรหัส P I N

5 เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

6 ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอปฯเป๋าตัง *ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น*

7 ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า “กำลังตรวจสอบข้อมูล

8 หากลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงการ์ด wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ

กรณียื นยันตัวตนไม่ผ่าน

สามารถนำบัตรประชาชนไปยื นยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู “ยื นยันตัวตน” ของธนาคารกรุงไทย

1 สแกนใบหน้าเพื่อยื นยันตัวตน

2 ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายื นยันตัวตน

3 เลือกเมนู “ยื นยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

4 ยื นยัน“การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

5 ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

6 เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยื นยันตัวตนของท่าน

7 เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จ นำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง

ที่มา ch7

Facebook Comments