Home Uncategorized เปิดมุมมองใหม่และเข้าใจเรื่องเงิน ด้วย5 สิ่งนี้

เปิดมุมมองใหม่และเข้าใจเรื่องเงิน ด้วย5 สิ่งนี้

เปิดมุมมองใหม่และเข้าใจเรื่องเงิน ด้วย5 สิ่งนี้

1 เงินออมนั้นสำคัญ

ย ามวิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงินเดือนแบบนี้เงินออมในบัญชีมีความสำคัญเสมือนดังลมหายใจที่เราจะสามารถ

ประเมินการใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่จ่ายหนี้ และอื่นๆที่จำเป็นหากคุณมีเงินออมที่เพียงพอคงไม่สามารถกัดกินสุขภาพใจคุณได้มองในแง่ดี

ได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหาก ไม่มีเงินออมคราวนี้จะเห็นผล ชัดเจนว่า การวางแผนการออมเงิน ในชีวิตสำคัญ มากแค่ไหน

2 มีทอง นับเป็นพี่

ภ าษิตที่ว่า….มีทองนับเป็นพี่ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัยโดยเฉพาะในช่วงนี้หากสภาพการเงิน ไม่คล่องจริงๆการนำทองไปฝากหรือจำนำไว้

เน้นย้ำเราไม่อยากให้ข ายเพราะดอกเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำรัฐหรือเอกชนไม่ได้สูงเลยบางแห่งยืดอายุ

การต่อด อกได้ยาวถึง 6 เดือนฉะนั้นการมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

3 จากนี้ทุกเดือน การวางแผนการใช้เงินจะสำคัญ

จำกันได้ไหมในวัยเด็ ก ที่คุณครูมักบังคับ ให้เราทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายนั้นคือสิ่งที่ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ได้จริง

เพราะในปัจจุบันเราเองมักใช้เงินเกินตัวของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อนถ่ายออกไป เราเชื่อว่าการจดบันทึก

จะช่วยเตือนสติใ ห้เราเห็นภาพแทนที่จะหยิบใช้ๆ จนหมดไป ฉะนั้น หากเราวางแผนการเงินในแต่ละเดือนอย่างรัดกุมในอนาคตทำสมุดรายรับ

รายจ่ายแบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิดโรคระบ าดอีกกี่ครั้ง หากเรา วางแผนการเงินที่ดี

เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เยียวยาด้วยซ้ำ

4 ประกันชีวิ ตระยะยาว จะทำให้ทุกคนฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำประกันชีวิ ตระยะยาว ที่อาจผูก กับการออมหลายคนมองว่าไม่สำคัญคนวิ่งหาหลักประกัน เพื่อคุ้มครองสุ ขภาพ

ตัวเองกันให้จ้าละหวั่นฉะนั้นจะดีกว่าไหมหาก ไม่ต้องรอไ วรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีก

โดยเจียดเงินในแต่ละเดือน เก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิต ให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

5 ม อ งให้เป็นโอกาสใหม่เสมอ

ในเมื่อ อยู่บ้านอะไรที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ของออนไลน์การทำอาหาร หรืออื่น ๆ ที่แปรเปลี่ยนเป็นเงิน

ก็ควรงัด มันออกมาไม่แน่ในอนาคตอาจ เป็นอาชีพเสริม ที่สร้างรายได้ให้กับงานประจำก็ได้นะ

ที่มาe-yhangwa

Facebook Comments