Home Uncategorized (ข้อคิดดีๆเรื่องหนี้สิน) ชีวิตเรามีทางเลือกให้เรียนรู้ อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข

(ข้อคิดดีๆเรื่องหนี้สิน) ชีวิตเรามีทางเลือกให้เรียนรู้ อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข

(ข้อคิดดีๆเรื่องหนี้สิน) ชีวิตเรามีทางเลือกให้เรียนรู้ อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข

การผิ ดชำระหนี้ แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่าย เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิ ดชอบ หลายคนบอกว่าการ หนีหนี้ มันคือทางเลือกหนึ่ง

ของ ลูกหนี้ ผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ทางเลือกนะ มันเป็นเพราะเขาเลือกเดินผิ ดทาง จนบีบบังคับให้ตัวเอง ไม่มีทางเลือก มากกว่า

ทั้งๆที่เราสามารถเลือกให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ได้ตั้งแต่แรก เราสามารถเลือกเป็นหนี้ได้หลายประเภท

เราเลือกวิธีการชำระหนี้ได้และเราสามารถเลือกให้ชีวิตมีทางเลือกได้ หนี้สินคือภาระผูกพันในปัจจุบัน ที่เป็นผล จากการกระทำในอดีต

ถ้าไม่อย ากมีภาระผูกพันเกิ ดตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกไม่สร้างหนี้ได้หรือถ้าจำเป็นต้องสร้างหนี้จริงๆ

สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรียนรู้เพื่อทำคามรู้จักหนี้สินนั้นๆ เพราะเรามีโอกาสจะได้อยู่กับมัน ผูกพันกันไปอีกนาน

โดยปกติแล้วหนี้สินจะถูกแบ่งเป็น หนี้ดีและหนี้ไม่ดี หนี้ดี..คือหนี้ที่สร้างประโยชน์กับชีวิต เช่น

เงิ นกู้ยืม ก.ย.ศ. ที่กู้ยืมมาเพื่อให้ลูกหลานมีการศึกษาและอนาคตที่ดี เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาฯเพื่อการลงทุน ที่คำนวณออกมาแล้ว

ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงินลงทุนหรือสินเชื่อสำหรับธุรกิจ หนี้ไม่ดี..สำหรับผมก็คือหนี้ที่สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว เช่น

ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคหรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัว ซื้อของเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเองซื้อรถโดยไม่มีความจำเป็นซึ่งตรงนี้

เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหนี้แบบไหน การพิจารณาและอ่านสาระสำคัญของสัญญาหรือสินเชื่อโดยละเอียด

ก็ช่วยให้เรา มีทางเลือกได้อีก ทั้งเลือกแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่ อถือ

เลือกอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล เลือกค่างวดหรือวิธีการชำระคืนได้

ดังนั้นคนที่มีความพร้อมในการสร้างหนี้ จะพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเลือกหนี้สินที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

เพ ราะทุกอย่างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรก สำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นหนี้แล้ว จ่ายต่อไม่ไหว การปรับโครงสร้างหนี้ ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถเลือก

ทำเพื่อลดภาระดอกเบี้ยได้ รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมหนี้ แต่ก็ควรหาสาเหตุด้วยว่า

เพราะอะไรถึงจ่ายหนี้ไม่ไหว เพ ราะมันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก เพราะเราสร้างหนี้ผิ ดประเภท หรือเพราะผิ ดพลาด

ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งเราเลือกที่จะเรียนรู้ ปรับพฤติกร รมการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินไม่ให้ตัวเองสร้างหนี้

ที่เกินตัว ขึ้นมาอีกได้ในอนาคตเห็นมั้ยว่า….ชีวิตเรามีทางเลือก ให้เรียนรู้และอยู่กับหนี้ อย่างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

ที่มาeyhangwa

Facebook Comments