Home Uncategorized ร่วงฮวบร าคาทองวันนี้ ลงแรงจ นน่าซ้อนเก็บไว้

ร่วงฮวบร าคาทองวันนี้ ลงแรงจ นน่าซ้อนเก็บไว้

ร่วงฮวบราค าทองวันนี้ ลงแรงจ นน่าซ้อนเก็บไว้

ก่อนอื่นไปดู 5 ข้อควรรู้ก่อนจะซื้ อทองเก็บไว้

1 เ นื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

2 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ น ให้ชัดเจน

3 ร้านทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจนมีการแสดงราค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

4 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

5 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น

ราค าทองคำประจำวันที่ 18 มิ.ย.2564

โดยปรับล ง 350 บาท เมื่อเทียบกับราค าปิดวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยราค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 27,050 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก

สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,450 บาท ขายออกบาทละ 26,550 บาทตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์รับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,969.08 บาทขายออกที่ราค า 27,050 บาท

ขณะที่ราค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,783.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราค าทองคำ วันที่ 18 มิ.ย.2564 ประกาศครั้งที่1

ขายออก บาทละ 26,550 บาท

ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 26,450 บาท

ทองรูปพรรณ

ขายออก บาทละ 27,050 บาท

รับซื้อ บาทละ 25,969.08 บาท

 

Facebook Comments