Home Uncategorized เด็กน้อยกับรอยตะปู เรื่องนี้จะสอนให้ลูก ใช้เป็นแนวทางใช้ชีวิตเมื่อโตขึ้น

เด็กน้อยกับรอยตะปู เรื่องนี้จะสอนให้ลูก ใช้เป็นแนวทางใช้ชีวิตเมื่อโตขึ้น

เด็กน้อยกับรอยตะปู เรื่องนี้จะสอนให้ลูก ใช้เป็นแนวทางใช้ชีวิตเมื่อโตขึ้น

เรื่องมีอยู่ว่าเด็กน้อยคนหนึ่ง อารมณ์ไม่ค่อยจะดีพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุงและบอกเขาว่า ทุกครั้งที่ลูกรู้สึกไม่ดี โ ม โ ห หรือโก ร ธใคร

ก็ตาม ให้เจ้าตอกตะปู 1 ตัวลงไปที่รั้วหลังบ้านนะลูก วันแรกเด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึง 37 ตัววันที่ 2 และ 3 แต่ละวันที่ผ่านไปจำนวuตะปู

ก็ค่อยๆลดลง เพราะเด็กน้อยรู้สึกว่า เขาได้คว บ คุ ม อาร มณ์ของตัวเองให้สงบง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะ แล้ววันหนึ่ง

หลังจากที่เขาสามารถคว บ คุ มอาร มณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น เขาจึงเดินไปหาพ่อเขาเพื่อบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องตอกตะปูแล้ว

เพราะเขาสามารถคว บ คุ มตัวเองได้มากขึ้น ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนแล้ว พ่อยิ้มแล้วบอกกับลูกชายว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆลองพิสูจน์ให้พ่อดูซิ?

ทุกๆ ครั้งที่ลูกสามารถคว บ คุ มอาร มณ์ ฉุ นเฉี ย วของตัวเองได้ ให้เจ้าถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้าน ครั้งล่ะ 1 ตัวนะ

วันแล้ววันเล่าเด็กชายก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีล่ะตัวๆ จนในที่สุ ด วันหนึ่งตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออก

เด็กชายดีใจมาก รีบวิ่งไปบอกพ่อของเขาว่า “ผมทำได้แล้วครับในที่สุ ดผมก็ทำได้สำเร็จ” พ่อไม่ได้พูดว่าอะไร

แต่จูงมือลูกไปที่รั้วนั้น แล้วบอกว่า…“ลูกทำได้ดีมากทีนี้ลองมองกลับไปที่รั้วสิลูกเห็นมั้ยว่า รั้วมันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นก่อน

ลูกจำไว้นะ ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรลงไปด้วยการใช้อาร มณ์ สิ่งนั้นมันจะเกิดรอยแ ผ ล

เหมือนกับการเอามี ด ไปก รีดหรือแท งใครเข้า ต่อให้ใช้คำพูดว่า “ขอโท ษ” สักกี่หนก็ไม่อาจลบรอย แ ผ ลหรือความเจ็ บ ปว ด

ที่เกิดกับเขาคนนั้นได้ เมื่อโกรธจัดอย่ าเพิ่งตอบโต้ตอบใคร จงรอให้สติของตัวลูกเองอยู่กับตัว แล้วพิจารณาต่อสิ่งๆนั้นให้ละเอียด

รอช่วงเวลาจิตใจตัวเองนิ่ง แล้วลูกจะได้รู้ว่า สิ่งที่ใจเราได้เผลอโก ร ธ ไม่พอใจไปนั้น เป็นปัญหาแค่นิดเดียวสำหรับลูก

ลูกจะเจอหนทางแห่งการแก้ไขได้ดีกว่า สิ่งที่ลูกจะกระ ทำขณะโกร ธ แน่นอน

เรื่องนี้จะสอนให้ลูก ใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต เมื่อเจ้าโตขึ้นและแก้ปัญหาใด้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งนึงที่ต้องมีคว บคู่ไปด้วยคือ “สติ” ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอ

ที่มาchayend

Facebook Comments