Home Uncategorized จงสอนลูกใช้เงินให้เป็น 7 เรื่องเงินที่ควรสอนลูก โตไปไม่ลำบากชีวิตดีมีอนาคต

จงสอนลูกใช้เงินให้เป็น 7 เรื่องเงินที่ควรสอนลูก โตไปไม่ลำบากชีวิตดีมีอนาคต

1 สอนให้รู้จักค่าของเงิน

สอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ให้เขาคุ้นเคยกับการแต กทอนของตัวเงิน เริ่มจากจำนวนน้อยๆ อย่างเงินเหรียญ 5 บาท

จะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญ และวิธีนี้นี่แหละ นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข ยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับแต่ละเหรียญด้วย

2 สอนให้รู้จักบริหาร

คุณยังสอนให้เขา รู้จักวิธีจัดการกับการเงินได้ด้วยการให้ค่าขนม เป็นรายวันเพื่อให้เขา มีประสบการณ์ตรงกับการใช้จ่ายเงิน

และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือคุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวนและเวลาที่ให้เขาด้วยนะหนักแน่นให้พอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม

เมื่อใช้เงินหมดก่อน ยิ่งถ้าคุณบอกให้เขารู้ว่าหากเขาใช้เงินจนหมด เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่าย กับสิ่งที่มีความสำคัญกว่า

ดังนั้น ลูกๆ จึงควรจะต้อง รู้จักแบ่งเงินออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่จะใช้ แล้วอีกส่วนคือส่วนคือออมไว้ เพื่อใช้ในวันหน้าด้วย

3 ในขณะที่เขายังแบมือขอเงินซื้ อขนม ก็ควรเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เงินให้เขา

ทำให้เขาดูเพราะเด็ กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบนั้นพวกเขานั้นมีการเรียนรู้แล้ว เขาจะสังเกตพฤติกร ร มของพ่อแม่และเก็บไปคิด ลูกๆ

เขาอาจยังไม่เข้าใจ ว่ามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยผ่านเงิน แต่พฤติก ร รมของคุณพ่อแม่นี่แหละ จะทำให้เขาค่อยๆ

เรียนรู้ได้เอง และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินแบบไหนมาถึงตรงนี้แล้ว บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ย าก

เชื่ อเถอะว่า หากคุณปลูกฝังให้เขามีวินัยในการใช้เงิน ตั้งแต่เขายังเล็ก จากนี้ไปลูกของคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่ อ ของโฆ ษณ าชวนเชื่ อแน่นอน

4 สอนให้รู้จักที่มาว่าเงินมาได้ยังไง

วัยอนุบาลคือช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้างแล้ว ฉะนั้นเขาจะถูก ภาวะรอบข้างกล่อมเกลาให้รู้จักใช้เงินเอง

และกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ส่งตาแป๋วมาตรงหน้าเพื่อขอเงิน ดังนั้นก็ได้ฉ วยโอกาสนี้ สอนให้เขารู้จักที่มา

ของเงินไปเลยบอกเขาว่าเงินที่คุณให้มาจากการที่คุณต้องออกไปทำงาน แล้วข้าวของที่ใช้ก็ใช้เงินที่ทำงานมานี่แหละซื้ อเพื่อให้เขารู้ว่าเงิน

จะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างวิธีนี้จะช่วยสอนให้ เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อ 2 อย่างคือ เพื่อความต้องการของตัวเอง และเพื่อความจำเป็น

ถ้าเขาใช้เงินซื้ อขนมหรือของเล่ นเงินที่เหลือ ก็อาจจะไม่พอใช้สำหรับของจำเป็นอย่างอื่นในบ้านไงล่ะ

5 สอนให้อย่ าใช้เงินเกินตัว

เพื่อวางรากฐานที่ดี ในการใช้เงินในอนาคตของลูก ไม่ใช่อยากได้อะไรแล้วต้องซื้อให้ได้ทั้งหมด ดังนั้น พ่อแม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

ด้วยการสอน เพื่อให้เกิดการรู้จักการยับยั้งใจ อาจยกตัวอย่างเพื่อให้ลูกเห็นภาพถึงประโยชน์ของการใช้เงินอย่างมีคุณค่า

6 เงินใช้แล้วหมดไป

ในวัยเด็กพวกเขาอาจยังเข้าใจว่า สามารถขอเงินจากพ่อแม่ได้ตลอดเวลา ดังนั้น ต้องสอนให้ลูกรู้ถึงผลลัพธ์ที่ตามมา นั่นคือ เมื่อใช้เงินไปแล้ว

เงินก็หมดไป ยิ่งใช้มากเงินก็หมดเร็ว ดังนั้นถ้าลูกอยากซื้ออะไร ให้ใช้ด้วยเงินของตัวเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ผลที่ตามมาจากการใช้เงิน

7 ต้องรู้จักรอ

เพื่อให้ลูกๆ รู้จักความอดทนเช่น ถ้าอยากได้ของเล่นราคาแพง พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เก็บหอมรอมริบ

ดังนั้นในระหว่างนี้ก็จะเห็นลูกพยายามทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้มา

แน่นอนว่าการที่จะทำให้ลูกๆ เห็นคุณค่าของเงิน พ่อแม่ต้องปฏิบัติสิ่งที่ที่สอนลูกให้ได้ด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ให้กับลูก ลูกถึงจะเชื่อและยอมทำตาม

จงซื่อสัตย์กับลูกคุยด้วยความสบายใจ อันไหนเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เอาตรงนั้นแหละสอนลูกเค้าจะยิ่งชื่นชมในความกล้าและจริงใจของเราและอาจจะหันกลับมาฟังคำสอนของเรามากขึ้นด้วยค่ะ

Facebook Comments