Home Uncategorized คนที่เคยได้แล้ว ลงใหม่ทำไงเช็ กเลย 14 มิ.ย.นี้ลงทะเบียนรับเงิ นเพิ่ ม

คนที่เคยได้แล้ว ลงใหม่ทำไงเช็ กเลย 14 มิ.ย.นี้ลงทะเบียนรับเงิ นเพิ่ ม

คนที่เคยได้แล้ว ลงใหม่ทำไงเช็ กเลย 14 มิ.ย.นี้ลงทะเบียนรับเงิ นเพิ่ ม

เรียกได้ว่ามาอีกโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เปิ ดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านค น จะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ ม สิ นค้าทั่วไปและค่ าบริการ (น วดสปาทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ทั้งนี้

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ย าสูบ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเ งิ นรวม 93,000 ล้านบาท

ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเ งิ น ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิ น 186,000 ล้านบาท

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3

ลงทะเบีย นผ่าน www.คนละครึ่ง.com

วิธีเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านช่องทางเว็บไซต์

1 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น.

2 รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3 ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตังผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ

4 ยืนยันตัวตนก่อน การใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เค

5 ยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)

ที่มาmumkhao , showbizzinfoo

Facebook Comments