Home Uncategorized เช็กด่วนวิธีการรับสิทธิ กลุ่มไหนที่ได้รั บ 3000 พร้อม 5 เงื่อนไขไม่ควรพลาดรับ

เช็กด่วนวิธีการรับสิทธิ กลุ่มไหนที่ได้รั บ 3000 พร้อม 5 เงื่อนไขไม่ควรพลาดรับ

เช็กด่วนวิธีการรับสิทธิ กลุ่มไหนที่ได้รั บ 3000 พร้อม 5 เงื่อนไขไม่ควรพลาดรับ

คลังย้ำรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ต้องลงทะเบียน สมัครทุกคน 31 ล้านสิทธิไม่มีเงินเข้าอัตโนมัติ เปิด 2 ช่องทาง www.คนละครึ่ง.com – เป๋าตัง วิธีการลงทะเบียนคนะครึ่งพร้อม 5 เงื่อนไข ต้องรู้รับเยียวยา 3,000 บาท

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือคนละครึ่งเฟส 3 หนึ่งใน 4 มาตรการเยียวยาโ ค วิ ด-19 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

โดยทั้ง 4 โครงการคือ 1.เพิ่มกำลังซื้อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ที่ได้รับสิทธิเราชนะ 3.คนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ 4มาตรการเยียวยา 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี มีเงื่อนไขสำคัญ สามารถรับสิทธิได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น

5 ข้อเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ เพื่อรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3

1 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิ 31ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมโครงการรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว จำนวน 15 ล้านสิทธิ และ ผู้ร่วมโครงการใหม่อีก 16 ล้านสิทธิ ทุกคนที่จะเข้าร่วมโครงการรับ 31 ล้านสิทธิ ต้องสมัคร และลงทะเบียน

แม้ได้รับคนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว ก็ต้องเข้าไปสมัครเพื่อยืนยันการรับสิทธิ กรอกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน และอาจรวมถึงข้อมูลรายได้ ประเภทรายได้ ด้วย การลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง
สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน ให้ลงทะเบียน รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2 ที่ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น

2 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 64 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 06.00น. -22.00 น. แม้ครั้งนี้เปิดให้สิทธิิถึง 31 ล้านสิทธิ แต่หากสิทธิเต็มเมื่อใด ปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ทันที

3 เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

4 ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สมัครรับสิทธิแล้วเปลี่ยนใจได้ กระทรวงการคลังให้โอกาส 1 ครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

5 เริ่มใช้สิทธิ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.64 เงิน 3,000 บาท แบ่ง 2 งวด งวดแรก 1,500 บาท ก.ค.- ก.ย. งวดสอง 1,500 บาท ต.ค.- ธ.ค. สามารถสะสมยอดไว้ใช้ได้ หากงวดแรกใช้ไม่หมด เก็บสะสมได้ถึง 31 ธ.ค.64

ที่มาpptv

Facebook Comments