Home Uncategorized 4 เหตุผลแม้จะหนี้เยอะ แต่ยังมีความสุขได้สบายใจ

4 เหตุผลแม้จะหนี้เยอะ แต่ยังมีความสุขได้สบายใจ

4 เหตุผลแม้จะหนี้เยอะ แต่ยังมีความสุขได้สบายใจ

1 เราต้องกล้าที่จะยอมรับ ความจริง

เพราะเหนือสิ่งอื่นใด หากชีวิตเกิ ดปัญหา เราต้องตั้งสติให้ได้ก่อนไม่คิดโท ษตนเองจนเกินเหตุ เพราะการจมอยู่กับปัญหา

เพราะความคิดเดิม ๆ เราจะมองไม่เห็นทางออก แล้วยังจะพ าลทำให้จิตใจเศร้าไปด้วยจนไม่เป็นอันทำอะไร การเผชิญหน้า

ยอมรับความจริง อันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะทำได้ ถ้าไม่ยอมรับถึง การกระทำของตนเองให้ได้ก่อนก็ เป็นการย าก

ที่เราจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดี การอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ จะต้องทำอะไรต่อในอนาคต

คือจุดเริ่มต้น ของทางออก แห่งปัญหา พอมีสติแล้วการหาทางแก้ไข ก็ไม่ใช่เรื่องที่ย าก

แค่คุณมีกำลังใจที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีสตินำทางอยู่เสมอ ต้องกล้าที่จะยอมรับมัน

2 มีความสามารถที่ไม่ได้ใช้ก็เยอะแยะ

แม้ตอนที่หนี้สินท่วมหัวเราหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเราหรอก เขาไม่อย ากรู้จักเราอาจเพราะได้ขอความช่วยเหลือ

จากคนรอบตัวเสี ยหมดแล้ว ภาระที่มีมันมากเหลือเกิน ทำงานก็เหนื่อย และเงินที่ได้มาในแต่ละเดือน

แค่จะใช้สอยกับเรื่องจำ นี่คือแทบไม่พอแล้ว ยังต้องเจียดบางส่วน มาใช้หนี้อีก หากเป็นเช่นนี้ อย ากให้คุณ ทบทวนความสามารถที่มี

ในตัวเองว่า ทำอะไรได้บ้าง อาจเป็นความชอบส่วนตัวไม่ก็งานอดิเรก ที่ชื่นชอบ เช่น ตอนที่ว่างๆ คุณชอบปลูกต้นบอนไซไว้ที่บ้าน

ทีนี้ก็อาจลองเพาะพันธุ์ต้นบอนไซ ให้มีจำนวนมากขึ้นดูสิ และนำไปข าย

มันอาจทำให้คุณมีร ายได้เพิ่ม จากเดิมที่แทบไม่มีใช้ จนพัฒนาเป็นอีกชีพในอนาคตได้

3 ปล่อยวางและมุ่งมั่นกับเป้าหมาย

หากคุณคิดทบทวนจนยอมรับกับปัญหาต่างๆ ได้แล้ว คงจะผ่อนคลายความทุกไปได้บ้าง จากนี้ไปขอให้คุณปล่อยวาง ปัญหาลงซะที

เราไม่จำเป็นต้องแบกภาระมากมายไว้บนบ่า ไม่เช่นนั้น คงไม่มีเรี่ยวแร งที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วขอเพียงเรามุ่งมั่นที่จะปลดหนี้

แล้วใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป จงมอบความเชื่อมั่นให้ตนเองอย่างเต็มที่ ว่าเรายังทำอะไรได้อีกมากมาย

แค่ไม่เกี ยจคร้ านก็จะทำให้เราบริหาร รายรับ-รายจ่าย ได้อย่างสมดุล ถ้าคุณยึดเอาสติปัญญา

เป็นที่ตั้งเราเชื่อว่าต้องเอาตัวร อดให้พ้นผ่าน วิกฤตชีวิตครั้งนี้ ได้อย่างแน่ๆ

4 ทบทวนว่า เพราะอะไรที่เป็นหนี้

พอเรายอมรับความจริงได้ว่ามีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร ทีนี้ก็ควรทบทวนถึงต้นเหตุแห่งการเป็นหนี้ ว่าทำไมเพราะอะไร

เราจึงมีหนี้ก้อนนี้ มันเป็นเพราะการกู้ซื้ อบ้านหลังใหญ่ เพื่อสร้างครอบครัวหรอ ซื้ อรถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัวหรือซื้ ออสั งหา

เพื่อการลงทุ นเพราะเหล่านี้ล้วนเป็น “หนี้สิน” ที่เป็นการสร้างทรั พย์สินให้กับชีวิต แม้ต้องแบกรับภาระอันใหญ่หลวง

แต่ถือว่าเป็นการลงทุ นที่คุ้มค่าเพราะในอนาคต มันจะกลายเป็นสมบัติของเรา เป็นมรดกไปยังลูกหลานได้ถ้าคุณมีหนี้ ในลักษณะนี้

จงทำใจให้สบาย และปรับทัศนคติใหม่ซะจงเห็นคุณค่าในตัวเองให้มาก ไม่ต้องนึกเสียใจ

ในการตัดสินใจซื้ อเพราะมันคือ หนี้สิน ที่คุณได้คิดไตร่ตรอง ทบทวนมาแล้วอย่างดีที่สุด

Facebook Comments