Home Uncategorized (ข้อคิดดีๆ) เอาเก็บไว้สอนลูกหลาน คิดแบบคนจีนให้เป็น แล้วมีอนาคตฐานะมั่ นคั่ ง

(ข้อคิดดีๆ) เอาเก็บไว้สอนลูกหลาน คิดแบบคนจีนให้เป็น แล้วมีอนาคตฐานะมั่ นคั่ ง

16

(ข้อคิดดีๆ) เอาเก็บไว้สอนลูกหลาน คิดแบบคนจี นให้เป็น แล้วจะมีอนาคตฐานะมั่ นคั่ ง

การเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโตซึ่งวิธีการเลี้ยงลูก

ของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิ ท ธิ พ ล มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอ ก จากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน

ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกันวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจี นซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไปกันค่ะ

1 คนจี นจะสอนให้ลูก ไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจี นจะไม่โอ๋หรือปกป้องความรู้สึกของลูก จนเกินพอดี เพราะเชื่อว่า

ลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียรดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด

หรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจี น ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

2 คนจี นสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง ให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจี นเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูก

ให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

3 คุณพ่อคุณแม่ชาวจี น มีแผนอนาคตให้ลูก พ่อแม่ชาวจี น มักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง

รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูก

ทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)ทำให้เด็กๆ ชาวจี นมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคต

เนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

4 คนจี นสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ ชาวจี นถือว่า ลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

ตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

5 คนจี นสอนให้ลูกขยัน ประหยัดอดทน ให้ลูกๆ ขยันประหยัดไม่เกียจคร้าน

จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ชาวจี นสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน

เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

ไม่ว่าชาติไหน ถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นซึ่งครอบครัว

เป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก ครอบครัวคนไทยกับ คนจี น

คนไทยให้กำลังใจลูก : คนจี นสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์ : คนจี นสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู : คนจี นถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน : คนจี นเตรียมอนาคตให้ลูก

คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้ : คนจี นเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

ข้อดีของการเลี้ยงลูก ทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจี นมาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี ออกสู่สังคมในอนาคต

ที่มาchayend

Facebook Comments