Home Uncategorized 7 อาหารที่ทานบ่อยๆ หากเลี่ยงได้ ควรต้องเลี่ยงก่อน

7 อาหารที่ทานบ่อยๆ หากเลี่ยงได้ ควรต้องเลี่ยงก่อน

29

7 อาหารที่ทานบ่อยๆ หากเลี่ยงได้ ควรต้องเลี่ยงก่อน

ด้วยความอร่อยของอ า ห า รที่เราชอบทานเรามักจะลืมใส่ใจกับความสะอาด รวมไปถึงวิธีการทำอ า ห ารพ ว กเ นี้ อ ย่ า งแน่นอน

บางร้ านก็ทำสะอาดสะอ้ า นน่ารับประทาน บางร้านก็แอบสกปรกบ้างเพราะอาจจะข ายดีจนลืมใส่ใจ เรื่องเล็กๆน้อยๆ งั้นเรามาดุกันดีกว่าว่า 7 สิ่งนี้มีอะไรบ้าง

1 โ ร ตี

คนข ายบางส่วนมักจะไม่ค่อยได้เข้าห้องน้ำที่สะอาด เน้นข้างทางซะส่วนใหญ่ เมื่อได้ทำธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่า

คงไม่ได้ที่จะมาล้างมือหรือทำความสะอาดให้สะอาดดี ก่อนมาข ายโรตีมาหยิบถั่วให้เราต่อ แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกร้ านหรอกนะ

2 ลู ก ชิ้ นทอดหรือปิ้ง

สำหรับร้านรถเข็นข ายของ หรือข ายลูกชิ้ นที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่าเมื่อได้ข ายเสร็จแล้วก็มักจะจอดเอาไว้หน้าที่พักของตัวเอง

โดยไม่ได้เก็บอุปกรณ์หรือมีการทำความสะอาดให้สะอาดดีแต่อ ย่ า งใด พอตกดึกแน่นอนว่ามีห นูและมีแ ม ล งต่างๆมากินเศษอาหาร

และพอเช้ามาพวกเขาก็แค่ปัดกวาดและไม่ได้เช็ดเป็นอ ย่ า งดีอ ย่ า งแน่นอน

3 ข้าวข า ห มู

ข้าวข าหมูกับผักคะน้าเป็นของคู่กันแน่นอนว่า หลายๆร้านไม่ได้เอาผักคะน้าไปล้างก่อนนำมาทำอาหารแน่นอนหั่ น ๆเสร็จ

ก็นำไปลวกในน้ำข า ห มูเพื่อความเงางาม จากนั้นก็ตักน้ำข า ห มูราดใส่ข้าวเราต่อ อร่อยเลย

4 เชือกแบ่งค รึ่งไข่

ส่วนมากอ ย่ า งข้าร้านข้าวราดแกง ข้าวห มู แดง ข้าวข า ห มู มักจะมีเชือกที่เป็นอุปกรณ์เอาไว้แบ่งไข่ออกเป็นครึ่ง เป็นด้าย

ที่เราใช้เย็บผ้ากันนั่นแหละ ซึ่งทีเห็นทั่วไปมักจะไม่เปลี่ยนด้ายเหล่านั้นเลย ใช้ด้ายซ้ำทั้งวัน

ลองคิดว่ามีแ ม ล งวันมาจับตรงด้าย แล้วมาแบ่งครึ่งไข่ให้เราต่อสิ

5 ถุงมือใช้ซ้ำๆ

เวลาที่เราซื้อของตามตลาดสดจะเห็นได้ว่า เหล่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะใส่ถุงมือข ายอาหาร เพื่อความสะอาด แต่แน่นอนว่า

เขาก็จะใส่ถุงมือหยิบทุกอ ย่ า งให้เรา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เป็นเงินทอนให้เราอยู่ตลอดเวลา

โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงมือแน่นอนเลยว่า เป็นการรั ก ษ าความสะอาดของมือเหล่าพ่อค้าแม่ค้านั่นเอง

6 ของทอดใช้นำมันซ้ำๆ

หลายๆร้ านที่มักใช้การทอดในการทำอาหารเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันที่พวกเขาใช้นั้นจะอยู่ในหม้อทอดทั้งวัน

บางร้านก็หลายวัน จนน้ำมันมีสีเข้มถึงจะเปลี่ยน บางร้านไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะ เทออกแค่ครึ่งเดียวแล้วใส่น้ำมันใหม่เติมอีกครึ่ง

ซึ่งนี่แหละเป็นเหตุให้พวกเรามักจะเห็นเศษสีดำๆติดกับของทอดอันโปรดปรานของพวกเราติดมาด้วย

และเราก็แค่ทำการเขี่ยมันทิ้งแล้วทานต่อ โดยไม่ได้ใส่ใจเลยว่ามันคืออะไร

7 น้ำส้มคั้น

เป็นที่นิย มมากๆเพราะว่าน้ำส้มเมื่อดื่มไปแล้วร่ างกายจะรู้สึกสดชื่น แต่ถ้ารู้ว่าส้มที่มาคั้นสดให้พวกเราทานนั้น

ไม่ได้ผ่ า นการทำความสะอาดมาหละยังจะรู้สึกสดชื่นอยู่ไหม เพราะอาจจะมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่เปลือกส้มอยู่ก็เป็นได้นะ

ทั้งหมดนี้ ที่เรากล่าวมาทั้ง 7 อย่างอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในร้านอาหารบางร้านเลยก็เป็นได้ แต่ให้เราคิดเป็นข้อสังเกตดีกว่ากว่าร้านไหน

เป็นอ ย่ า งไร ซึ่งบางร้านอาจจะทำแบบนี้จริงๆซึ่งเราก็ไม่ควรไปติติงเขา ไปบอกกล่าวดีๆก็ถือว่าเป็นการดี เพื่อ อ า ห า ร อร่อยและป ล อ ด ภั ย ต่ อสุขภาพ

ที่มาโลกวันนี้krustory

Facebook Comments