Home Uncategorized ควรคิด 7 เรื่องนี้ได้แล้ว หากคุณอายุ 35 ขึ้นไปยังไม่มีความมั่งคง

ควรคิด 7 เรื่องนี้ได้แล้ว หากคุณอายุ 35 ขึ้นไปยังไม่มีความมั่งคง

ควรคิด 7 เรื่องนี้ได้แล้ว หากคุณอายุ 35 ขึ้นไปยังไม่มีความมั่งคง

ทุกๆคนอย ากมีชีวิตที่ ไม่ลำบ ากเมื่อชีวิตที่แก่ตัวไป เพราะทุกวันนี้ เราจะรอหวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเงินทอง

ที่เราต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองวันนี้เราจะพาคุรมาสร้างตัว เพื่อให้มีเงินเก็บใช้จ่ายเมื่อแก่ตัวไปจะมีอะไรบ้าง

1 คุณควรคิดเรื่องวางแผนเกษียณได้แล้ว

ถ้าเราแก่ก็ต้องแก่แบบมีเงิ นเพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ ยิ่งวางเร็วยิ่งดี

เพราะการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเองจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขาไง

2 ปลดหนี้ให้หมดเท่าที่ทำได้

ก็เพราะว่ายิ่งปลดหนี้เร็วเท่าไหร่ เราก็สามารถนำเงินไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้น และถ้าเรา ไม่แน่ใจว่าจะปลดหนี้ยังไงแนะนำให้เริ่มจากดูว่าเรา

มีหนี้ทั้งหมดกี่ร าย เป็นจำนวนเท่าไหร่ อัตรา ด อ ก เบี้ ยแค่ไหน ต่อไปก็ให้จัดลำดับหนี้ให้หนี้ที่มีอัตร า ด อ กเบี้ยสูง

อยู่ด้านบนและทยอยปลดห นี้จากก้อนนั้นก่อน แล้วค่อยๆ ปิดก้อนอื่นไปเรื่อยๆ ต่อไปจนหมด

3 รู้ตัวเองให้ได้ว่ามีอะไรมากกว่ากัน ทรัพย์สินหรือหนี้สิน

หากรายจ่ายสูงพอๆกับรายรับ สิ่งแรกเลยนะที่ควรใส่ใจคือลิสต์รายการของทรัพย์สิน เทียบกับหนี้สินที่มีถ้าหากมานั่งงงว่าเราก็มีสินทรัพย์เยอะ

เหมือนกันนี่หว่าเช่น มือถือรุ่นใหม่ๆ กล้องถ่ายรูป หรืออื่นๆ มากมายแต่เหตุใดยังจนอยู่ คิดง่าย ๆ มือถือ จำนวน หนึ่งเครื่อง

ราค าประมาณ 25,000 – 30,000 เชียวนะแต่ราคาขายต่อ มูลค่ ามันหายไปแทบจะครึ่งนึงแล้วล่ะ

พอมองภาพออกแล้วใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องเริ่มกลับมาวางการเงินตัวเองได้แล้ว เช่น สะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดร ายได้ เช่น หุ้ น กองทุ น

4 ศึกษาเรื่องภ า ษีเอาไว้

ร ายได้ยิ่งมากก็ต้องจ่ายภ า ษีที่มากขึ้นถือเป็นกฎหม ายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วสิ่งที่เพื่อนๆ

ควรศึกษาคือที่เกี่ยวข้องกับภ า ษีไม่ว่าจะเป็นการล ดหย่ อ นหรือการละเว้น

5 มีเงิ นสำรองอย่างน้อยก็ 6 เดือน

เงิ นจำนวนนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหา ด้านการเงินได้ดี โดยไม่ต้องยืมใครเขาเพราะการกู้อาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรหนี้

6 สร้างงบการเงิ น

แม้จะหาเงินได้มากแค่ไหน หากบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มาก็คงหมดไปง่ายๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจ

ในลำดับถัดมานั่นคือ คือการสร้างงบรายจ่าย เริ่มต้นจากงบการเงิน50 -30 -20 ดูสิ (สิ่งจำเป็น, สิ่งอย ากได้, ออมฉุ กเฉิ น) อาจจะช่วยได้

7 รู้จักบริหารความเสี่ยง

มีสติมันช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่เราจะพูด มันคือเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่มันอาจเกิ ดขึ้น ไม่ว่าคุณจะโส ด

หรือมีครอบครัวก็ตาม ความเสี่ ยงที่ควรพิจารณา มี 3 อย่างความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตหากวันหนึ่งเพื่อนๆ ขับรถแล้วเกิดอุบั ติเห ตุ

เรามีประกั นภั ยรถยนต์ไหม แล้วจะซื้อมั้ย แล้วถ้าซื้อ แบบไหนดีล่ะ ความเสี่ยงด้านชีวิตหากเราเจ็ บป่ วยหรือเกิดเห ตุไม่คาดคิด

ครอบครัวจะต้องลำบ ากแน่ เพราะขาดกำลังสำคัญใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ ก็ลองบริหารความเสี่ ยงโดยการซื้ อประกั น

จงเปลี่ยนตัวเองด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความฉลาดมากขึ้น อย่ าไปโท ษคนอื่น จากปัญหาของตัวเอง

ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินหมายถึงว่า หากเราหยุดทำงาน เรามีความพร้อมรึยัง หากไม่มีเงินฉุ กเฉิ น เราจะอยู่อย่างไร

ที่มาeyhangwa

Facebook Comments