Home Uncategorized หัดขี้งกบ้างก็ดี 7 นิสัยสร้างวินัยกินใช้ให้พอดี มีเหลือเก็บยามขัดสนไม่ทำใครเดือดร้อน

หัดขี้งกบ้างก็ดี 7 นิสัยสร้างวินัยกินใช้ให้พอดี มีเหลือเก็บยามขัดสนไม่ทำใครเดือดร้อน

หัดขี้งกบ้างก็ดี 7 นิสัยสร้างวินัยกินใช้ให้พอดี มีเหลือเก็บยามขัดสนไม่ทำใครเดือดร้อน

1 ของแบรนด์เนม เลิ กซื้ อได้แล้ว

ทุกวันนี้คนก็หลงไปกับของแบบนี้แบบไม่ลืมหูลืมตา หมดเงินไปกับสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเลย แต่ขอให้ได้มีแบร นด์นี้

มาใช้ก็จะรู้สึกดีคนขิ้งกไม่สนใจเรื่องของแบ รนด์เลย เรื่องจะให้ซื้อของเพราะเป็น แ บ รนด์เนมนั้นไม่มีวันจะมีขึ้นมาได้

2 วางแผนสำหรับ การซื้ อของใช้

การวางแผนในการซื้ อละเอียดมาก เช่น เรื่องของกระดาษชำร ะพอห้างใหญ่มีการ ล ด ร า ค า กระดาษ พวกเขาจะซื้อในจำนวนมาก

ที่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยเพราะมันจะทำให้พวกเขาประหยัดได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับการต้องวิ่งไปซื้ อทีละม้วน

จากร้ านส ะ ด ว ก ซื้ อเวลากับโอกาสเป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้จะเป็นการย ากที่จะได้พบมันอีกหน

3 ไม่ใช้เงิ นเพื่อซื้อความสุข

คนทั่วๆ ไปที่ อ ย า ก จะได้จิบกาแฟอุ่นๆแต่พวกเขารู้จัก เลือกที่จะชงกาแฟกินเองดีกว่าเดินเข้าร้ า น

4 ลองเลือ กใช้สิ น ค้ ามือสอง

เริ่มต้นค้นหาในเ ว็บไซต์ ข า ย สิ น ค้ ามือสอง ก่อนอื่นใดเพราะในนั้นส่วนมาก จะมี สิ น ค้ าดีๆ ที่พวกเขาต้องการอยู่

สิ น ค้ าบางอย่างก็ไม่จะเป็นต้องใช้ของมือหนึ่งก็ได้ สมัยนี้ คนนิยมปล่อยของดีๆออกมาข ายกันจำนวนมากเลยนะ ถ้าดูดีๆ

5 ไม่ทิ้งให้เ สี ยของ

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นเรื่องของการใช้ ย า สี ฟั น แชมพู สบู่งี้พวกเขาจะใช้ทุกอย่าง ในปริมาณที่พอเหมาะ

ส่วนเรื่องใช้สบู่มากเหมือนล้ างพื้นห้องน้ำเนี่ย ลืมไปได้เลย เรื่องเล็กๆ น้อยๆเช่นนี้ ดูแลจริงจัง

มันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเชียวนะเพื่อดื่มกาแฟที่แพงกว่าชาวบ้านเขาใช้เงินแบบสมเหตุผลแบบนี้มันมีประโยชน์มาก

6 หาทำกิจกรรม ย ามว่าง

ย าม ว่างเพื่อพักผ่อนส ม อ ง เหมือนคนทั่วๆ ไป แต่กิจกร ร มของพวกเขา จะเน้นที่จะควั กเงินจ่าย หรือทำการ รู ดบั ตรเค รดิต

ให้น้อยเพราะพวกเขาจะยืนอ่ านหนังสือในร้านข ายหนังสือเลือกที่จะ อ อ ก กำ ลั ง ก า ย

ด้วยการเดินและเดินเล่นตามท้องถนนมากกว่าจะหนีไปเดินต ากแ อร์ในห้าง

7 ซ่ อ มแซมเอง

ของใช้ในบ้านเกิ ดความเสี ยหาย ลองลงมือทำการซ่ อมแ ซ มเองก่อนเพราะพวกเขาเชื่ อว่า ยู ทู ปใช้สำหรับแก้ไขได้

ฉะนั้น บรรดาร้านข ายของบริก ารรับซ่ อมต้องร้ องเพลงรอไปก่อนนะนี่แหละ นิสั ยคนขิ้ ง ก ล้วนแล้วแต่นำมา

ซึ่งจำนวน ที่เพิ่มขึ้นของเงินในกระเป๋านำไปปรับใช้ดูนะ แล้วคุณจะรู้ว่า ความประหยัดนั้นเป็นหนึ่งที่จะ สร้างความร่ำรวยให้กับคุณเอง

ที่มาe-yhangwa

Facebook Comments