Home Uncategorized ระวังไว้ก่อนก็ดี 5 สิ่งอย่าทำ ช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอเช่ นนี้

ระวังไว้ก่อนก็ดี 5 สิ่งอย่าทำ ช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอเช่ นนี้

ระวังไว้ก่อนก็ดี 5 สิ่งอย่าทำ ช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอเช่นนี้

1 อย่ าค้ำประกัน ให้ใครเป็นอันข าด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในยามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั น

ให้ใครเด็ดข าดหลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่นเข้าข่ าย

“เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ”เพราะการค้ำประกั น คือการสัญญาว่า

บุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

2 หลีกเลี่ยง การสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็นพักไว้ก่อน ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม

หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศ เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้

ถนอมเนื้อถนอมตัว อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

3 อย่ านำเงินสำรอง ฉุกเฉิ น ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

เงินสำรอง 6 เท่าของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามหลักการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่า

จะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

4 อย่ าลงทุนหวือหวาหวังรว ยเร็ว โดยไม่มีความรู้

ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้งอาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทาง

ที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น

พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูง

เย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญอย่าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

5 พักไว้ก่อน หากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในยามเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนว่า การค้าข ายหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทาง

ที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่

เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่างอื่น ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่าพักไว้ก่อนดีกว่า

ที่มาขยำกระดาษ

ในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใด

ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน

Facebook Comments