Home Uncategorized อยากจะเป็นคนมั่งมี อย่าคิดไปหมิ่นเงินน้อย (อ่ านไว้ เป็นข้อคิดเตือนใจ)

อยากจะเป็นคนมั่งมี อย่าคิดไปหมิ่นเงินน้อย (อ่ านไว้ เป็นข้อคิดเตือนใจ)

อยากจะเป็นคนมั่งมี อย่าคิดไปหมิ่นเงินน้อย (อ่ านไว้ เป็นข้อคิดเตือนใจ)

หลายๆคนก็ต้องการมีเงิ นกันทั้งนั้น แต่ว่าในโลก ของการทำงาน มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้น่ะสิที่จู่ๆ เราจะได้เงินมาเลยแบบไม่ต้องทำอะไร

เพราะแม้แต่คนที่ได้เงินเดือน มากเป็นหลายหมื่นยังต้องฝ่าฟั นเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนที่มากมาย คนเรารู้ดีว่า

งานไม่ได้หาทำง่ายและก็รู้ดีว่า เงินก้อนโตไม่ได้มาง่ายเหมือนกัน ฉะนั้น เงินมากหรือน้อย อน่าคิดหมิ่ น เพราะยุคนี้มันหาย าก

1 การเริ่มที่เงินน้อย

เพราะมันคือเครดิ ตเราอย่างหนึ่ง การทำงานอย่างตั้งใจและจริงใจ ทั้งที่เงื่อนไขจำกั ด เป็นใครก็อย ากจ้าง เผลอๆ อาจเพิ่มค่าจ้ างเรา

เพราะ เห็นแก่ความอดทนของเราความพย าย ามและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรา หรือไม่ก็บ อกต่ อคนอื่น

ทำให้เราเกิดลูกค้ ามากขึ้น ขย ายคอนเนคชันได้มากกว่าเดิม นี่แหละบันไดพื้นฐาน สู่เศรษฐีที่หลายคนไม่สนใจ

2 ทำงานแล้วรู้สึกสนุก

เงิน เดือน จะเป็นเรื่องรองทันที เงินเดือนน้อย ไม่ใช่สาเหตุสำคัญ ที่พนักงานลาออกคนอาชีพอิสระ ไม่กล้ารับงาน เพราะที่สุดแล้ว

งานจะคุ้มหรือไม่ ต้องมีอาร มณ์ไปกับมันคนที่ลาออก จึงมักจะมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เช่น ที่ทำงานไม่ปล อ ดภัย,คนจ้ าง สั่งงานนอ กสเป ค หรือเกิดความไม่เป็นธรร ม ในที่ทำงาน

3 บางตำแหน่งดูเหมือนจะหนักไม่คุ้ ม แต่เ นื้ องานมันให้อะไรมากกว่าที่คิด

นิสัยเสี ยอย่างนึงที่ทำให้คนเราพล าดโอกาสดีๆ ไปนั้นคือ การมองอะไรที่ไม่ปรุโปร่ง นี่แหละ จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจ ถ้าจะพบว่า

คนที่หางานทำ ส่วนใหญ่จะมองที่เงินเดือนก่อนแล้วค่อยมองที่ขอบเขตการทำงาน ว่าต้องทำสิ่งใดบ้าง เจออะไรบ้างอย่าเหมารวมว่าเงินเดือนน้อย

จะแปลว่าหน้าที่การงานง่ อย ไม่พัฒนา ฉะนั้นเปิดใจลุยดูบ้าง บางตำแหน่งงานแม้จะไม่มีอะไรมาก แต่เราก็ยังได้ประสบการณ์ไว้

สำหรับ ต่ อ ยอดที่อื่นบางตำแหน่ง ดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไร แต่เรียนรู้ได้หลายอย่างรอบตัว และเชื่อเถอะว่าการที่เราเสี่ ยงเราไม่เคยสู ญเปล่าหรอก

4 เรื่องเงิ นบางครั้งมันก็เป็นการแบ่ งรับแบ่ งสู้เรื่องของใจ

เพราะการให้นายจ้างให้เงินน้อย บางทีก็ไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปจะไม่ได้เงินเพิ่ม การที่ลูกค้าจ้างงาน ในราค าถู กบางครั้งเขาก็เห็นแก่เรา

ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน หรือมีงบจำกั ดจริงๆ การทำงานไม่ว่าจะสายงานใด ก็ตามต้องใช้ใจแลกใจเราเป็นฝ่ายร้องขออย่างเดียวไม่ได้

เงินจ้างทำให้เราอิ่มท้องแต่การทำงานควรใช้ความอิ่มใจ เรายิ้มคนเดียว ยังไงก็ไม่ดีเท่าทำให้คนอื่นยิ้ม ให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่เราทำเขาให้

จำไว้!! เราต้องมีก้าวแรก เพื่อก้าวต่อไปที่เติบโตเสมอ

เกิดมาเป็นคนอย่ าเห็นแก่ตน อย่ ากลัวความลำบาก หากคุณหมิ่ นเงินน้อย คุณจะได้เงินก้ อนได้ยังไงมันก็เหมือนกับการก้าวบันไดนั่นแหละ

คุณจะไม่มีวันขึ้นขั้นสูงได้ หากไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อน และอย่ าเสียดายวุฒิเสียดายฐานะ แต่เราควรเสียดายความสามารถ ที่ไม่เก่ง เพราะปิดกั้นตัวเอง ด้วยความคิดอคติที่มี

ขอบคุณที่มาจากตามนั้น

Facebook Comments