Home Uncategorized คนที่เป็นเถ้าแก่ในอนาคต ต้องคิดให้ได้ 7 ข้อแบบนี้สิ

คนที่เป็นเถ้าแก่ในอนาคต ต้องคิดให้ได้ 7 ข้อแบบนี้สิ

คนที่เป็นเถ้าแก่ในอนาคต ต้องคิดให้ได้ 7 ข้อแบบนี้สิ

1 มีความรับผิ ดชอบเงิ นตัวเอง ตั้งแต่อายุยังน้อย

เถ้าแก่ทุกคน ต้องบริหารรายรับรายจ่ายได้ดี คนสมัยนี้เป็นเถ้าแก่ย าก เพราะใช้ชีวิตติดหนี้ ตั้งแต่เริ่มทำงานชีวิตหนี้

2 มีทักษะพูดได้ข ายของเป็น

ถ้าพูดไม่ได้และข ายของไม่เป็น อย่ าริเป็นเถ้าแก่ยกเว้นคุณจะมีหุ้นส่วนที่ทำได้ การทำธุรกิจทุกอย่าง หนีไม่พ้น

การข าย การนำเสนอ การขายฝึกได้ เพราะไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์ วิธีเริ่มฝึกนักขายที่เก่ง คือ เริ่มศึกษาสินค้าที่จะขายให้รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง จากนั้นการขายจะไม่ใช่เรื่องย าก

3 มีนิสัยชอบทำ อะไรแตกต่าง

ถ้าชอบทำเหมือนคนอื่นอย่ าเปิดธุรกิจเลย มันเหนื่อยเปล่า เถ้าแก่ ต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำลูกจ้างชอบการแข่งขัน แต่เถ้าแก่ชอบทำสิ่ง ที่ไม่ต้องแข่งกับใคร

4 ให้ก่อน ค่อยรับ

ถ้าเป็นลูกน้องต้องการรับก่อนทำงาน เขามักถามว่าฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แสดงฝีมือทำงานเลย ส่วนเถ้าแก่จะบอกว่า ชิมก่อน ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

5 ก ล้ามองการณ์ไกล

คนส่วนใหญ่ชอบมองใกล้เพราะมันดูปลอดภัย ลูกจ้างรายวัน มองผลตอบแทนสิ้นวัน ได้เงิน 300 บ าทลูกจ้างประจำมองผลตอบแทนสิ้นเดือน ได้เงินหลักหมื่นส่วนเถ้าแก่มองผลตอบแทนธุรกิจ มองเป็นปีเพื่อเงินหลักแสน หลักล้านมองไกลรอได้เพื่อเงิ นก้อนใหญ่

6 รู้จักใช้เครื่องทุ่ นแรง

ใช้เครื่องจักรใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยี ถ้าเป็นเถ้าแก่แล้ว ใช้แต่ตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจากกร ร มกรในบริษัทมาเป็นกร ร มกรอิสระ หนักกว่าเดิม

7 ช อ บหาเงิ นมากกว่าชอบใช้เงิ น

ชอบใช้เงินต้องไปเกิ ดเป็นลูกเถ้าแก่ เพราะตัวเถ้าแก่ ต้องมีนิสัยชอบหา รู้ค่าของเงิน ผมชอบคบคนร วยถ้าคบผิวเผินคุณจะเห็น แค่เปลือกคือ เห็นว่าเขาใช้เงินยังไง ถ้าเราใช้เงินตามคนรวยเราจะ ซ ว ย แต่ผมชอบ คบถึงแก่นคือ คบจนรู้ว่าเขาทำงานหาเงินกันยังไงอันนี้ถ้าเราปรับให้หาเงินตามแบบเขา เราจะรวย

สรุปลองสำรวจ 7 ข้อที่กล่าวมาเพื่อดูว่า เราพร้อมจะเป็นเถ้าแก่แค่ไหน

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ ประหยัดรายจ่าย แต่เค้ารวยจากการ สร้างรายได้

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ ทำงานง่าย แต่เค้ารวยจากการ ทำงานยาก

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ ทำงานหนัก แต่เค้ารวยจากการ ทำงานฉลาด

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ คิดเยอะ แต่เค้ารวยจากการ คิดเป็น

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ ข ายแรงงาน แต่เค้ารวยจากการ ขายไอเดีย

-ไม่มีเถ้าแก่คนไหนร่ำรวยจากการ ปฏิเสธโอกาส แต่เค้ารวยจากการ มองหาโอกาสทุกเวลา

ที่มาคิดกลับด้าน , chayend

Facebook Comments