Home Uncategorized เรื่องเล่าจาก 2ครอบครัว ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่ าง

เรื่องเล่าจาก 2ครอบครัว ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่ าง

เรื่องเล่าจาก 2ครอบครัว ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่ าง

สอนลูก ในยุคที่มันเปลี่ยนไปพ่อแม่หลายท่าน ก็ให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบาย ดั่งไข่ในหิน ก็ว่าได้ กลัวลูกจะลำบากกลัวได้รับอั น ต ร า ย

หากเป็นเช่นนี้ อย ากให้ลองดู 2 เรื่องที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ข้อคิดอะไรหลายๆ อย่ างนั่น เพราะการเลี้ยงลูก ให้อยู่สบายมากไปมันอาจจะ

เป็นผลร้ า ย กับตัวลูก เพราะโลกทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปทุกวัน ต้องฝึกให้ลูกแกร่งตั้งแต่เด็ ก

ครอบครัวหนึ่ง

พ่อแม่เป็นหนี้ ราวๆ 20 ล้ าน เรื่องครอบครัวนี้ คือพ่อทำงานหนัก ที่ทำงานหนักก็เพราะว่า

จะได้พาครอบครัวอยู่ได้ปล ดหนี้ด้วย ในส่วนลูกชายก็กำลังเข้าเรียนมหาลัยเลย พอเรียนเสร็จ บ่ายก็เข้าห้องเล่นเก มกินข้าว ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

ในขณะที่เขาทำเช่นนี้ ไปเรื่อยๆ นั้น พ่อแม่ของเขาเอง ก็เเก่ลงไปทุกวัน ส่งของให้ลูกค้ าไม่ทันทีนี้ก็เลยต้องโท รบอกให้ลูกชายมาช่วย

แต่ลูกกลับบอกว่า ทำไมป๊าไม่รับสมั ค รคนงานล่ะ พูดเสร็จก็ตั ดสายไป เล่นเก มต่ออย่ างสบายใจไม่สนอะไรไม่เคยรู้ว่าพ่อจะทำงานหนัก

และวันหนึ่งพ่อก็จากไป โดยยังทิ้งภาระต่างๆ เอาไว้ให้เขาจากนั้นแม่ก็นำเขาไปฝ ากกับญาติส่วนแม่ก็ละทางโลก ไปบวชชี

ตอนนี้เขาไม่เหลืออะไร บ้ านหลังใหญ่ที่เคยมี ก็ไม่มีเพราะธนาคารยึด รถที่มีอยู่อะไรข ายได้ก็ข ายเพราะต้องใช้ค่าเทอม

แล้วสุดท้ายก็ไม่มีเงินเรียน จนต้องออกจากมหาลัย เขาเลยต้องหันไปขอความช่วยเหลือเพื่อนของเขา

แต่เพื่อนก็หายหน้าไม่สนใจ เขาก็เลยไปทำงาน ที่ร้ านเก มที่เล่นประจำ ไปเป็นคนเฝ้าร้ าน

ส่วนครอบครัวนี้ อยู่บ้ านห้องเเถวธรรมดาๆ ไม่ได้หรูหราอะไร

ครอบครัวสอง

พวกเขาอาศัยอยู่ ระแวกเดียวกันกับครอบครัวแรก ที่รวยหลายร้อยล้านและทำการค้ าข ายด้วยตนเอง โดยการตื่นเช้าเป็นประจำ

ขยันช่วยพ่อแม่หาเงิน เมื่อเสร็จจากงานที่บ้าน ก็ไปเรียนหาความรู้ใส่ตัวเพื่อมาช่วยงานที่บ้าน และในช่วงบ่ายว่างจากเรียน

ก็มาช่วยงานยกของที่บ้ าน ตอนค่ำก็ปิดร้ าน ดึกๆ ก็เตรียมการบ้ านคนที่บ้ านมีปัญหา ป่ ว ย ไ ข้ เขาจะลาอาจารย์กลับมาดูเสมอ

แล้วในตอนนี้เขาก็มีงานมีเงินหล ายร้อยล้ าน เพราะความสามารถของเขาเองที่เรียนจบมาก็ทำงานดูแลครอบครัวในบั้นปลายชีวิตก็ไม่ย ากลำบากอะไร

จากนี้คุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นยังไงคุณกำหนดได้ เพราะการอบรมเลี้ยงดูก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆ การรักลูกนั้นมันดีนะ

แต่ก็ควรจะฝึกฝนเขาไปในตัวด้วย เพื่อให้ได้ทักษะในการใช้ชีวิต ในสังคมได้ เขาจะเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมไปอยู่ที่ไหนก็เอาตัวร อดได้ พึ่งพาตัวเองได้เสมอ จงอย่ารักลูกผิ ดวิธี

ที่มา ตามนั้น

Facebook Comments