Home Uncategorized ดิ่งลงราค าทองวันนี้ ล ดลงแรงมากจนอยากซื้อเก็บ

ดิ่งลงราค าทองวันนี้ ล ดลงแรงมากจนอยากซื้อเก็บ

99

ดิ่งลงราค าทองวันนี้ ล ดลงแรงมากจนอยากซื้อเก็บ

ก่อนอื่น 5 ข้อควรรู้ก่อนจะซื้ อทอง

1 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ น จะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

2 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ น ให้ชัดเจน

3 ร้า นทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงราค ารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด

4 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

5 มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น

ราค าทองคำประจำวันนี้ 20 เม.ย.2564

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราค าซื้อขายครั้งแรกของวัน

ราคาทองคำประจำวันที่ 4 มิ.ย.2564

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราค าซื้อขายของวัน ร่วงแรง 350 บาท

เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,100 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุด

จาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 27,500 บาท ขายออกบาทละ 27,600 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,999.96 บาท และขายออกที่ราคา 28,100 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,863.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 4 มิ.ย.2564 ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 27,500 บาท ขายออก บาทละ 27,600 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาทละ 26,999.96 บาท ขายออก บาทละ 28,100 บาท

ที่มา khao sod

Facebook Comments