Home Uncategorized เพียงแค่เก็บเงิ นวันละ 50 จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง

เพียงแค่เก็บเงิ นวันละ 50 จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง

เพียงแค่เก็บเงิ นวันละ 50 จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริง

การเก็บแบงค์ 50 ทุกใบหยอดเหรียญที่ได้มาทุกวันวิธียอดฮิ ตตลอดกาลของการเก็บเงิน

เจอแบงค์ 50 ปุ๊บ แยกไว้เก็บปั๊บ เพราะแบงค์ 50 มีโอกาสเจอน้อยกว่าแบงค์ 20และมูลค่าเงินก็ไม่มากเกินจะเก็บได้ทุกใบ

หรือบางคนก็แยกเศษเหรียญที่ได้มาแต่ละวันลงกระปุกออมสิน แนะนำให้ทำทั้งสองแบบพร้อมกัน

ปีหนึ่งก็ได้เงินเก็บหลักพันถึงหลักหมื่นเลยครับ

วันนี้เราได้นำแนวคิด การออมเงินด้วยแบงค์ 50 บ าทเป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคน

ในการเก็บเงินกันเพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บ าท จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้และหลายคนอาจจะสงสัยว่า

มันเป็นไปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้ เร ามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บ าทเป็นประจำทุกวันใน 1ปี

คุณจะมีเงินเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บ าท

หากเก็บวันละ 100 บ าท ใน 1 ปี จะมีเงินเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บ าท

แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี

มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้

พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี

คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต

คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่

ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่อง

ที่ไม่เคยเกิ ดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่น

เรื่องที่เก็บเงินนี่แหละ หลายคนมักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่องหรือไม่ได้ประโยชน์

หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเอง ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ

ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย า กรู้ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอกก็พอ

จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกั ด อย่าเสี ยเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น

สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผ ลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น

คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อยากมีเงินเก็บหรือไม่มีคุณกำหนดได้

Facebook Comments