Home Uncategorized 7 ข้อดีแบ บนี้ ของการมีทองเก็บไว้ เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีแบ บนี้ ของการมีทองเก็บไว้ เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีแบ บนี้ ของการมีทองเก็บไว้ เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

คนมักซื้ อทองคำเก็บไว้ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1 ย า มเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย

ค่าใช้จ่าย รั ก ษ า พ ย า บ า ลเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง

โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มสาว

โอกาสเกิ ด โ ร ค ร้ า ยก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า

บางโ ร คมีค่า รั ก ษ าค่อนข้างสูง ฉะนั้นต้องมีเงิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่าเงิ นสดมีสภาพคล่องสูง

2 เป็นการสำรองการเงิ นใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นค่าเทอมลูก

คงจะเคยเห็นข่า วผู้ปกครองนำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากเนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนลูกค่อนข้างเยอะ

พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำนี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ต นี้ไปได้

3 เป็นของขวัญลูกในวันสำคัญ ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้นนะ

ทองคำเป็นสมบัติที่มีมูลค่ หลายคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานเอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน

หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ เช่น วันแต่งงานวันสงกรานต์ วันตรุษจีน ฯลฯ

ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

4 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มีดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือ

สิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กน้อย

5 ใช้ป้องกันอัตตาเงิ นเฟ้ อข้าวของแพงขึ้นเงิ นเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้ อคือศั ต รู ตัวฉกาจ ที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้ อ

หมายความว่าสิ นค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้อมากขึ้น เช่น

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาทเป็นต้น

ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

6 กระจายความ เ สี่ ย งถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้ นตก

ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำเอาไว้

เพื่อป้อ ง กันการเกิด วิ ก ฤ ตทางการเงินเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำนวuไม่น้อย

ที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนและกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินทรัพย์อื่น ๆ

7 ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดไม่ค่อยอยู่ ลองหันมาเก็บเป็นทองแทนได้

ทองนั้นเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการเก็บเงินสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่

หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคารแต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน

ดังนั้นอย่างน้อยการมี ทองคำติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร

การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหาได้ดีมาก

ที่มา cha yend

Facebook Comments