Home Uncategorized เก็บแสนแรก ก็ไม่น่าแสนส าหัส 6 วิธีเก็บเงินแส นตอนเริ่มทำงาน

เก็บแสนแรก ก็ไม่น่าแสนส าหัส 6 วิธีเก็บเงินแส นตอนเริ่มทำงาน

เก็บแสนแรก ก็ไม่น่าแสนส าหัส 5 วิธีเก็บเงิ นแส นตอนเริ่มทำงาน

1 พยายามอย่ าสร้างหนี้โดยไม่จำเป็น

สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการออมเงิ นคือหนี้สิน การมีหนี้สินทำให้รายจ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

และทำให้เราเหลือเงิ นเก็บออมลดน้อยลง เช่นถ้าหากเราอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ราค า 30,000

โดยใช้วิธีผ่อน 0% 10 เดือนต่อให้ยอดชำระต่อเดือนดูไม่เยอะ แต่ทำให้เงิ นออมที่เราจะได้ต่อปีนั้นหายไปถึง 30,000 บาทเลย

ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจสร้างหนี้เหล่านี้ ขอให้ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าระหว่างโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กับเป้าหมายเงิ นแสนของเรา

อะไรสำคัญกว่ากัน ยอมอดใจรออีกสักปี เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจไว้ก่อนดีกว่า

2 ให้คุณตั้งเป้าหมายให้ชัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สิ่ งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องนึกถึงไม่ว่า จะเริ่มทำอะไรคือ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายได้เราควรตั้งคำถามและตอบให้ชัดเจนก่อนว่า

การจะเก็บเงิ น 100,000 บ าทให้ได้ภายใน 1 ปีนั้น เราจะเก็บไปเพื่ออะไร เช่น เก็บเพื่อดาวน์รถยนต์คันใหม่ตอนปลายปี

หรือเก็บเพื่อรวมเงิ นไปดาวน์บ้านเมื่อครบ 5 ปี เป็นต้น เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีสิ่งที่เราตั้งตารอคอย วินัยและความมุ่งมั่น

ที่จะทำตามแผนที่วางไว้ก็จะมาเองแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ‘ความสุข’ เราต่างเก็บเงิ นเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เรามีความสุข

ดังนั้น ระหว่างทางก็ไม่ควรจะเต็มไปด้วยความทุกข์ การมีความตั้งใจ มีวินัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ากดดันตัวเองจนความสุขในแต่ละวันหายไป

3 อ ดเปรี้ยวไว้กิ นหวาน ให้รางวัลตัวเองได้ แค่ลองเปลี่ยนรูปแ บบบ้าง

ให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงานมาเหนื่อย ๆ ด้วยการไปเที่ยวสักทริป ซื้อกระเป๋าที่อยากได้มานานหรือซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ชีวิตการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยของเราได้มาก และเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมาย

การออมเงิ นได้อย่างมั่นคงในช่วงที่เก็บเงิ น เราไม่จำเป็นต้องตัดรางวัลส่วนนี้ทิ้งไปเลย แต่ลองลดราคารางวัลลงมาสักหน่อย

จากเสื้อผ้าที่เคยซื้อเดือนละ 5 ชุด ลดลงเหลือ 2 ชุด หรืออาจจะลดความถี่ในการให้รางวัลตัวเองลงมาบ้าง เช่น

จากเดือนละครั้งก็เป็นสามเดือนครั้ง หรือเปลี่ยนจากเดิมที่ไปร้านสปาร้านนวดเปลี่ยนเป็น

ซื้อชุดทำสปาดี ๆ กับเทียนหอมมาดูแลตัวเองที่บ้านสลับกับการออกไปเสียเงิ นใช้บริการนอกบ้านตลอด

ซึ่งแบ บนี้เราก็จะยังได้ให้รางวัลตัวเองเหมือนเดิมแต่ประหยัดเงิ นเพิ่มขึ้น เหลือเงิ นไว้ออมมากขึ้น และไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

4 หาจ๊อบเสริมทำ

ไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้กับรายได้ทางเดียวอีกต่อไปแล้ว เพราะโลกยุคนี้ เอื้อให้การหารายได้ทำได้ง่ายขึ้นมาก

ผ่านช่องทางอ อ นไลน์ จะข ายของก็ไม่ต้องมีหน้าร้านเสียค่าเช่า ลูกค้าทักมาก็คอยตอบระหว่างพักหรือหลังเลิกงานได้

ใครทำอาหารเก่งจะทำอาหารไปขายเพื่อนๆ ในออฟฟิศหรือเลือกขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

เท่านี้ก็หมดกังวลว่าเงิ นเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าจะพอให้เหลือออมหรือเปล่า เพราะเมื่อรายรับเพิ่ม เงิ นออมก็เพิ่มและบรรลุเป้าหมาย

ได้ง่ายขึ้น บางคนอาจทำงานเสริมได้รุ่งจนรายรับมากกว่าเงิ นเดือนด้วยซ้ำ อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ก็คุ้มค่า

5 จงไม่ประมาทกับรายจ่าย ที่เล็กน้อยประจำวัน

ชงกาแฟเองประหยัดได้เยอะเลยนะ หากสำรวจรายจ่ายกันอย่างถี่ถ้วน หลายคนคงพบว่าเสี ยเงิ นไปกับค่ากาแฟ

และค่าอาหารเป็นจำนวนมาก โดยที่เราแทบไม่เอะใจเลยลองคำนวณดูว่าถ้าเราซื้อกาแฟร้านข้างนอกดื่มวันละแก้ว

เฉลี่ยแก้วละ 100 บาท 30 วัน100 x 30 เท่ากับเราเสียเงิ นค่ากาแฟต่อเดือนถึง 3,000 บ าทอาจจะไม่จำเป็น

ต้องถึงขั้นเลิกซื้อกาแฟดื่มอย่างเด็ดขาด แต่ลองปรับการใช้เงิ นโดยการกำหนดตัวเองให้ซื้อร้านนอกได้สัปดาห์ละ 1-2 แก้ว

นอกนั้นชงดื่มเองที่บ้านเท่านี้เราก็จะมีเงิ นออมเพิ่มขึ้นอีกหลายพันบ าทแล้วนะ

ที่มา e-yhangwa.com

Facebook Comments