Home Uncategorized ยืมได้ต้องคืนเป็น 5 วิธีใช้ในการเคลียร์หนี้ที่ได้หยิบยื มมา

ยืมได้ต้องคืนเป็น 5 วิธีใช้ในการเคลียร์หนี้ที่ได้หยิบยื มมา

ยืมได้ต้องคืนเป็น 5 วิธีใช้ในการเคลียร์หนี้ที่ได้หยิบยื มมา

มีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตการที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่าคุณได้รับโอกาสต่อล มหายใจ

ออกไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและพยามยามใช้คืนดังนี้

1 สำรวจข้อผิ ดพลาดในอดีตของตัวเอง

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไขอย่างตรงจุด

ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ดพลาดในอดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

2 ให้บริหารเงิ นที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้น อย่างมีประสิทธิภาพ

มันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียวนะ คุณควรจะวางแผน

การเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงิ นที่ได้เพิ่มมานั้นคุณควรจะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไร

ส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3 เคลียร์พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืม

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนสิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอ มพะนำไม่พูดความจริง

คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียดและควรกำหนดเวลาใช้คืน

ให้ชัดเจนว่า คุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญเมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว

อย่ าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ดข าดแม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อน

เพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลาหากคุณยังติดขัดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ

การหายเข้ากลีบเมฆคุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

4 ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอ ก็ต้องหารายได้เพิ่มแล้วล่ะ

หาให้มากกว่าใช้ ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติม

สำรวจว่าคุณมีศักยภาพอะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่

แล้วจงลงมือทำเสี ยเอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุ มขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่านะ

5 ปรับพฤติก รรมสิ้ นคิดบางอย่ างลง

แม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ถ้าคุณยัง

ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติก รรมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้น จากวังวนนั้นแน่นอน

จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

ที่มา e y hang wa

Facebook Comments