Home Uncategorized คนที่อยากเก็บเงิน 8 วิธีแบ บนี้หลอกตัวเองมีเงิ นเก็บไม่รู้ตัว

คนที่อยากเก็บเงิน 8 วิธีแบ บนี้หลอกตัวเองมีเงิ นเก็บไม่รู้ตัว

วันนี่เราเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้

หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านข่าวและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้

คนที่อยากเก็บเงิน 8 วิธีแบ บนี้หลอกตัวเองมีเงิ นเก็บไม่รู้ตัว

จะทำยังไงดีก็ไม่เคยมีเงินเก็บสักทีเลย มีเรื่องมาคอยให้ใช้ตังค์อยู่ร่ำไป

อันที่จริงแล้ว การออมเงินไม่ได้ย ากขนาดนั้นหรอก

แค่เราต้องมีวินัยกับตัวเองสักนิด ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป หากยังทำไม่ได้

อย่างนั้นมาหา วิธีเก็บเงินแบบห ล อ กตัวเองกันดีกว่า เราจะออมเงิ นได้

โดยที่ไม่รู้สึกว่าเรากำลังออมเงิ นอยู่ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

1.เงิ นเดือนขึ้นก็ให้เก็บส่วนต่ างไว้ก่อน

สมมุติปีนี้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 2,000 ก็ให้เก็บเงินตรงนี้ไว้ในบัญชี เงินฝากจะดีเลย เพราะ

หากเราไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินเพิ่ม ก็ออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ตอนเกษียณจะมั่นคง

2.เอาเงิ นโบนั สมาออม

เงินโบนั สหรือการได้เงินคืนจากที่ใดๆ ก็ตามแต่ หากเพื่อนๆอยากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้นนั้น

การที่เราจะออมเงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราสามารถออมเงินได้มากขึ้น

3.ใส่กุญแจล็ อ กไว้

มีเงิ นส่วนใดที่เราไม่ได้ใช้ แล้วเราเองคิดอย ากจะออมเงินขึ้นมาก็ให้นำเงินไปเก็บไว้ในที่ที่นำออกมาย ากนะเช่น

การเก็บเงินไว้ในบัตรเงินฝาก ที่จะทำให้เรา ถอนเงินออกมาไม่ได้ เว้นแต่

จะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยมันเหมาะกับการออมเงิน ไว้สำหรับก่อนเกษียณ

เราสามารถเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตัวได้ ไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ น

โดยมีขั้นต่ำสัก 20,000 ก็โอแล้วมีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เพื่อน ๆ เก็บเงินได้

โดยที่ไม่ต้องทำตัวประหยัดจนเกินไปหากเราวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีๆ

เราก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในย ามที่เราจำเป็นจริงๆ หรือใช้ในตอนแก่นั่นเอง

4.หักเข้าบชอัตโนมัติ

มีความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอหรอก เพื่อนๆควรทำเรื่องวางแผนการเงิ นให้เป็นเรื่อง อัตโนมัติไปเลย

โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งปวดหัว ว่าจะต้องออมเงิ นเท่าไหร่ยังไงโดยให้เพื่อนๆ เข้าไปคุยกับธน าคาร

แล้วขอจัดระบบโอนเงิน อัตโนมัติ เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะไม่พล าดหรือ

ลืมเก็บเงินตามที่ต้องการแล้วล่ะ

5.ใช้แอพรายรับ-รายจ่ าย

เราสามารถใช้แอพที่จะคอยติดตาม การใช้งานของตัวเองว่าเรานั้นมีการถอนโอนจ่ายกันไปยังไงบ้าง

ทำให้เราสามารถออมเงินได้ทำให้เราสามารถดูแลบัญชีข้ ามธน าคาร แล้วเก็บเงิ นส่วนที่เหลือได้ด้วย

6.ตั้งชื่อให้แต่ละบช

พอเราเปิ ดบัญชีเงิ นฝาก ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อของเรา หรือเป็นเลขบัญชีดูน่าเบื่อสุดๆ ใช่มั้ยล่ะ

ยิ่งหากเรามีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสน ว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไร ถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้น

ก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่าบัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน เราอาจจะตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี เช่น

ถ้าเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยวก็อาจจะตั้งเป็น ทริปไปฝรั่ งเศส อะไรแบบนี้ให้เรารู้สึกสนุกไปด้วย และออมเงิ นได้ด้วย

7.เอาเงิ นไปซ่ อ น

ประหล าดดีนะแต่การทำให้ตัวเองไม่รู้ว่า เหลือเงิ นอยู่เท่าไหร่มันจะทำให้เราใช้จ่ายระวังมากขึ้น

ไม่อย ากใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยทำการแยกบัญชีเงินเก็บไว้ธนาคารหนึ่งและบัญชี ใช้จ่ ายไว้ในอีกธน าคารนึง

ทำให้เป็นเรื่องย ากที่เราจะมองเห็น ยอดเงินเก็บและมันยังทำให้ออมเงินได้มากขึ้นด้วย

หรือไม่ก็เราไม่ต้องทำบั ตรเอทีเอ็มเพื่อที่เราจะได้ไม่มีเครื่องมือ ไว้ถอ นเงิ นออกมาใช้ ตามใจตัวเองไง

8.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการอ อ มซะ

หากเรามีการยกเลิ กค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปร มือถื อให้ถู กหรือการยกเลิกเคเบิ้ลทีวี

แน่นอนว่าต้องมีเงินเหลือใช่มั้ยล่ะถ้าอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น ก็ให้เอาเงินที่เหลือนั้น

จากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆ เดือน มาออมซะ ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นนะ

Facebook Comments