Home Uncategorized กรมอุตุฯเตื อ นด่วนฝนเพิ่ม พกร่มให้เตรียมรับมือด้วย

กรมอุตุฯเตื อ นด่วนฝนเพิ่ม พกร่มให้เตรียมรับมือด้วย

กรมอุตุฯเตื อ นด่วนฝนเพิ่ม พกร่มให้เตรียมรับมือด้วย

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้ อนึ่ง พายุไซโคลนยาอาส (YAAS) ที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้น ฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่ 26-27 พ.ค. 64

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 25-29 พ.ค. 64 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง

1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ ต่ำสุด 23-24 องศ าเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศ าเซลเซียส

2 : ภาคเหนือ

อาก าศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ต่ำสุด 23-28 องศ าเซลเซียสสูงสุด 30-36 องศ าเซลเซียส

3 : ภาคกลาง

อาก าศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ต่ำสุด 25-27 องศ าเซลเซียสสูงสุด 33-37 องศ าเซลเซียส

4 : กทม.และปริมณฑล

เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้ อยละ 30 ของพื้นที่ต่ำสุด 27-28 องศ าเซลเซียส สูงสุด 32-36 องศ าเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

5 : ภาคตะวันออก

เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดต่ำสุด 24-28 องศ าเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศ าเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

6 : ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศ าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศ าเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

7 : ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ต่ำสุด 24-27 องศ าเซลเซียสสูงสุด 29-33 องศ าเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ที่มา กรมอุตุวิทยา

Facebook Comments