Home Uncategorized แนวทาง 5 ข้อลดรายจ่าย ให้มีเงินกินเงินเก็บเงินเพิ่ม

แนวทาง 5 ข้อลดรายจ่าย ให้มีเงินกินเงินเก็บเงินเพิ่ม

แนวทาง 5 ข้อลดรายจ่าย ให้มีเงินกินเงินเก็บเงินเพิ่ม

คงเ ค ยเป็นที่บางครั้ง ต้องใช้จ่ายกับอะไร ที่มันไม่จำเป็น

และในวันนี้ เรามีวิธีดี ๆสำหรับการใช้เงินให้มีเงินเหลือเก็บ มาฝากกันดูไปพร้อมๆกัน

วิธีล ดรายจ่ายของแต่ละคน ก็แตกต่างกันไปคงไม่ต้องถึงกับกระเห ม็ ด กระแหม่ หรือเข้าขั้นตระหนี่ เพราะว่า

จะทำให้ชีวิต ไม่พบความสุขเอา ก็แค่การพิจารณามองหาร ายจ่ายว่า

อันไหนที่มัน สิ้นเปลือง ที่เปล่าประโยขน์โดยไม่จำเป็น ว่ามันมีอะไรบ้าง

โดยการเริ่มต้นจากการจดบันทึก รายการค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ในแต่ล่ะเดือน

ซึ่งไม่ใช่เป็นการ เพราะการจด มันจะช่วย ให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอันไหนบ้าง ที่สามารถลดลงได้บ้าง

โดยการแบ่ งเป็นหม ว ดหลักหมวดย่อย ตั้งแต่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เสื้อผ้า บ้าน อาหาร ย ารั กษา โ ร ค

ไปถึงด้านอื่นๆ เช่นเงินออม เงินใส่ซอง ตามโอกาสงานต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค และจิปาถะต่าง ๆ

เมื่อเรารู้แล้วว่า เราจ่ายไปกับอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน

จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นและวันนี้ เรามี 5 วิธีนี่ล ดรายจ่าย ที่ได้ผลดีที่ทำได้ไม่ย าก

1 : ไม่จำเป็นเลยที่ต้องจ่ายค่ าธร ร มเนี ย ม

มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีการคิดกันอยู่ โดยปกติมันก็จะมาพร้อมกับการชำ ร ะ ค่ าสินค้ า เช่น

ค่าสาธารณูปโภค โอนเงิน ถอนเงิน เหล่านี้ แม้จะเก็บในปริมาณน้อย แต่มองเผิน ๆ เหมือนไม่มากแต่คิดกลับกั

ในยุคด อ ก เบี้ยร้อยละไม่ถึงบาท ต้องฝากเงินแค่ไหน กว่าจะได้เท่ากับค่าธร ร มเนี ยมพวกนี้ที่จ่ายไป

การจะลดรายจ่ายได้ ก็คือการใช้วิธีหั กเงินผ่านบั ญชี ซึ่งคุณควร จะมีบัญชี

ต่างหากสำหรับการจ่ายค่าต่างๆ เหล่านี้ ก็เพื่อความชัดเจนไม่ปะปนเป็นการจำกั ดความเสี่ ยงด้วย

โดยไม่ยุ่งเกี่ยว กับบัญชีเงินฝ ากหลัก ประโยชน์อีกอย่าง ของการหั กบัญชีค่าสาธารณูปโภค

ผ่านธน าคาร คือไม่ต้องเสี ยเวลาไปจ่ายเอง จะทำให้ชีวิต คุณมีเวลามากขึ้น

2 : ใช้พลังงานให้ฉลาดขึ้น

พลังงานมันคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปและคุณเองก็ต้องชำร ะเงิ น ให้กับพลังงานต่าง ๆที่ได้ใช้ไปเช่น

น้ำประปา ไฟฟ้า น้ำมั นเชื้ อเพ ลิ ง ทุกวันนี้สังคมกำลังตื่นตัว เรื่องการใช้พลังงาน ตึกสูงอาคารขนาดใหญ่

กำลังปรับปรุง แต่ภ าคประชาชน ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาคารและการออกแบบ

ทางสถาปัตยกร ร ม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยให้ บ้านหรือสำนักงาน

ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าหากคุณกำลังคิดสร้างบ้านละก็ เรื่องพลังงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น

การเลือกใช้สุ ขภั ณฑ์ การออกแบบระบบหมุนเวียนของน้ำ และอื่นๆ มากมาย

นอกจากนี้ยังเป็นด้านพฤติกร ร ม การใช้พลังงานด้วย ที่จะต้องปรับปรุง สำหรับคนเมืองหลวงแล้ว

เขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากวันหนึ่งทรัพย ากรเหล่านี้ เริ่มหาย าก

จะเริ่มรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ และการประหยัดพลังงาน เหล่านี้ จะช่วยลดไดอย่างชัดเจน

3 : วางแผนสำหรับการเดินทางทุกครั้ง

เดินทางเป็นสิ่งที่ใช้เงิน หากเราไม่มีการวางแผน การเดินทางที่ดี

อาจทำให้เกิ ดการหลงทาง เสี ยเวลา เสี ยเงิน วิ่งรถกลับไปมา รวมระยะทางไกลมากขึ้น

กว่าที่ควร เพราะงั้นก่อนการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อน

ด้วยแผนที่ gps ก็ได้จะถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ ยงในเส้นทางที่ไม่คุ้นชินที่อาจเกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้

4 : อย่ าซื้อทันทีเมื่ออย ากได้

คงเป็นเมื่อเจออะไรที่ชอบ ถู กใจมากและอย ากได้จะซื้อทันที แต่ถ้ามีเงินมากเพียงพอ

ก็คงไม่เดือ ด ร้อนอะไร คงไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่หากในระดับคนธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อเห็นของที่ชอบ

ก็ไม่ควรตัดสินใจเร็วไป เพราะตอนนั้นในใจจะมี แต่ความอย ากได้ มองอะไรก็ดีไปหมด

ราค าเป็นเรื่องรองไปเลย ลองผัดเวลาก่อนอย่างน้อย 30 วัน

โดยการจด รายการที่คุณอย ากซื้อลงในบันทึก พร้อมระบุวันที่เห็นของชิ้นนั้นๆ เอาไว้เมื่อ ครบเวลา 30 วัน

ให้คุณลองพิจารณา ดูใหม่ หากคุณยังมีความอย าก ก็แสดงว่า คุณต้องการมันจริง

แต่หากคุณไม่สนใจ ก็แสดงว่าของสิ่งนั้นไม่ได้เติมเต็ม ชีวิตของคุณได้จริงๆ จากนั้น

ก็ให้ ลบรายการนั้นออกไปซะ วิธีนี้ จะช่วยให้คุณสามารถ ยืดระยะเวลา

ทดสอบความต้องการ ของตัวเองว่าและเป็นการใช้จ่ายเงิน อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

5 : ให้เปรียบเทียบ ก่อนซื้ อจะดีกว่า

จะซื้ ออะไร ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะว่า มีร้าน ข า ย สิ นค้ามากมาย

ฉะนั้น ก็ควรเปรียบเทียบเพื่อหาสิ นค้า ที่ต้องการในราคาที่ มันประหยัดกว่า

ปัจจุบันมีเว็ บไซต์ ที่ให้บริการเช็ คราคา ก็ไปค้นหาว่าอันไหนที่มันตรง กับสิ่งที่เราต้องการ

แล้วมันได้ร าคาที่ถูกลง บางที่ถูกกว่า ก็ต้องใช้เวลา ในการค้นหา สักหน่อย เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การเปรียบเทียบนั้น จะทำให้รู้ว่ามู ลค่าที่แท้จริงของสินค้ า จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เราจะได้ของที่ดี

และมีคุณภาพมาก และประหยัดด้วย แค่เราเริ่มต้น จากจุดเล็กน้อยก่อนแล้วค่อย ๆ ไป

ทำให้เป็นวินัย ทำให้เป็นนิสัย เพราะการใช้เงินที่ถูกต้อง มิใช่แค่การจ่ายออกไปเท่านั้น

แต่เราต้องรู้ว่าจ่ ายเพื่ออะไร คุ้มค่ามากแค่ไหนกับชีวิตของ เหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญกับยุคสมัยนี้

ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น ผู้ที่มีความมั่งคั่ง เขาจะมีความรอบคอบในด้านต่างๆ เสมอคุณก็ทำได้แน่นอน

ที่มา tam nanna

Facebook Comments