Home Uncategorized วันนี้ตกหนักแน่ เตือ น 46 จังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองลมแร ง

วันนี้ตกหนักแน่ เตือ น 46 จังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองลมแร ง

วันนี้ตกหนักแน่ เตือ น 46 จังหวัดรับมือฝนฟ้าคะนองลมแร ง

สำหรับสภาพอากาศในวันนี้วันที่ 22 พ.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

กำลังค่อนข้างแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัด ร ะวังอันต รายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

1.ภาคเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแร งบางแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเย า น่าน เพชรบูรณ์

ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแร งบางแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

3.ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแร งบางแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ นครปฐม

สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส

4.ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

5.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี

ยะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

6.ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

7.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

Facebook Comments