Home Uncategorized พุ่งต่อเนื่องราค าทองวันนี้ รออีกไม่กี่พันจะถึง3หมื่น

พุ่งต่อเนื่องราค าทองวันนี้ รออีกไม่กี่พันจะถึง3หมื่น

พุ่งต่อเนื่องราค าทองวันนี้ รออีกไม่กี่พันจะถึง3หมื่น

ราค าทองคำประจำวันที่ 21 พ.ค.2564

ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับราค าสุดท้ายของวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,300 บ าท ตามข้อมูลจาก

เว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.24 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,700 บ าท ขายออก 27,800 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,197.04 บ าท และมีราค าขายออกที่ 28,300 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของราค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,871.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราค าทองคำ วันที่ 21 พ.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองรูปพรรณ รับซื้อ บ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออก บ าทละ 28,300 บ าท

ทองแท่งรับซื้อ บ าทละ 27,700 บ าท ขายออก บ าทละ 27,800 บ าท

ทริค 5 ข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้ อทองช่วงนี้

1 มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไรเช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์เป็นต้น

2 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ น จะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

3 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้ น ให้ชัดเจนและมีการแสดงค่ ากำเหน็จ

ซึ่งค่ ากำเหน็จ อาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

4 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวนกำไล

5 ร้านทองต้องแสดงราค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณขอ งแต่ละวันชัดเจนมีการแสดงราค ารับซื้อคืน

ที่มา khao sod , สมาคมค้าทองคำ

Facebook Comments