Home Uncategorized เราชนะ โอนเพิ่มอีกกลุ่มนี่ เผย ไทม์ไลน์ครั้งต่อไปเช็กด้วย

เราชนะ โอนเพิ่มอีกกลุ่มนี่ เผย ไทม์ไลน์ครั้งต่อไปเช็กด้วย

เราชนะ โอนเพิ่มอีกกลุ่มนี่ เผย ไทม์ไลน์ครั้งต่อไปเช็กด้วย

ที่นี่เราเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้

หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน ข่าวและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้

จากกรณีกระทรวงการคลังโอนเงิน มาตรการเราชนะ ให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังจำนวน 1,000 บ าท

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ครมมีมติเห็นชอบ เพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คโ ค วิด-19 ระลอกเดือนเมษายน

ซึ่งการเพิ่มมาตรการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บ าท

โดยแบ่งเป็น 2 งวด คือวันที่ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค.64 ล่าสุดวันที่ 21 พ.ค.2564

กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินจากมาตรการเราชนะให้ผู้มีสิทธิในกลุ่ม

ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางที่จะโอนเงินผ่านบัตรประชาชน

โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับโอนเงินรวม 2 งวด งวดละ 1,000 บ าทดังนี้

โครงการเราชนะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท วันที่ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

โครงการเราชนะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนกลุ่มเปราะบางวันที่ 21 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท วันที่ 28 พ.ค.64 จำนวน 1,000 บ าท

ที่มาข่าวสด

Facebook Comments