Home Uncategorized ผู้ใหญ่ก็ทำได้ 7 แนวคิดจะพาชีวิตดีขึ้น อนาคตดีอยู่ที่วางแผนเรืองเงิน

ผู้ใหญ่ก็ทำได้ 7 แนวคิดจะพาชีวิตดีขึ้น อนาคตดีอยู่ที่วางแผนเรืองเงิน

เราได้เตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้

หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านข่าวและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้

ผู้ใหญ่ก็ทำได้ 7 แนวคิดจะพาชีวิตดีขึ้น อนาคตดีอยู่ที่วางแผนเรืองเงิน

วัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิต แน่นอนว่า

การสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้านการเงินที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเงินและเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้น

การวางแผนทางการเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเงิน

เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จ และช่วยลดข้อผิ ดพลาดได้

1 อ อ มเงินไว้เผื่อฉุ กเ ฉิ น

ออมเก็บแยกออกมานั่นก็คือเงินออมไว้ เพื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ นเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้าม

การเก็บเงินไว้สำหรับใช้ในยามฉุกเฉิ น ควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ประมาณ 5-10% จากรายได้ทั้งหมด

การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล

รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ายงาน ฯลฯ เก็บเงินส่วนนี้

ตั้งแต่เนิ่นๆเวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่เดือดร้อนไปถึงเงินออมของเรา

2 ห ารายได้ช่องทางอื่นๆ บ้าง

ยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยมและคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อข ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

การสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย ากและใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อนๆ

เชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์เป็นอย่ างดี

ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้

บางคนสามารถหารายได้จากการ ซื้อขายของออนไลน์ได้รายได้เท่ากับเงินเดือนประจำ

หรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น

งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ งานเขียนฟรีแลนซ์ ฯลฯ

3 กำหนดรายจ่ าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหลาย ก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และแบ่งหมวดห มู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ

จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้เงินและกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น

ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แบ่งตามหมวดได้ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

4 แบ่งเงิ นไว้เก็บ

วางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้คือพื้นฐานในการเก็บออมเงินคือการวางแผนรายรับ-รายจ่าย

ให้ดีเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวเป็นวิธีที่

จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เงินเดือนมาอันดับแรกก็ทำการแยกบางส่วน

ไปไว้ในบัญชีเงินออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20% ของรายได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือ

ส่วนที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันว่าวันนึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

5 เงิ นออม

เราลิสต์ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นที่นำไปใช้ได้จริง

และช่วยลดปัญหาทางการเงินต่างๆที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียว

ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

6 สร้า งครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัวโดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้ง

อาจจะใช้เงินสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียวรวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอด ค่าเลี้ยงดู

ควรมีรายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอกเงย

และสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่ายๆ

ด้วยการเก็บเงิน 10-15% จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดล ง ทุ น

ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี

7 วางแผนการใช้เงิ น

ก่อนจะวางเป้าหมายการใช้เงินเพื่อสร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมายและกำหนดระยะเวลา

ในการใช้เงินก่อนโดยการวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมาย

จะมีอะไรเป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปีเริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท เป็นต้น

ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของแต่ละคน

ก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นบ้าน , คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง

โดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20% ซึ่งการเลือกบ้านหรือคอนโดสักแห่ง

ไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้วการผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ในแต่ละเดือน

รถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 20% ของราคารถ และควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วย

ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนการจะผ่อนที่ราคาสูง

ควรเช็คสภาพการเงินของตนเองให้ดีและไม่ควรเลือกราคาเกินตัว

การวางแผนการใช้เงิน สำหรับวัยรุ่นนี้….

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้ว ยิ่งต้องวางแผนให้ดี

ซึ่งการวางแผนการเงินนี้ จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมาย ระมัดร ะวังการใช้เงินและกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ที่มา kha yam

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารกออมสิน ที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าว

ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ณที่นี้

ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน

Facebook Comments