Home Uncategorized สินเ ชื่อธนาคารออมสิน ทยอยโอนเงิ นแล้ว ใ ครยังไม่ผ่า นทำตา มนี่

สินเ ชื่อธนาคารออมสิน ทยอยโอนเงิ นแล้ว ใ ครยังไม่ผ่า นทำตา มนี่

สินเ ชื่อธนาคารออมสิน ทยอยโอนเงิ นแล้ว ใ ครยังไม่ผ่า นทำตา มนี่

ล่าสุดเมื่อที่ผ่านมา ได้มีการขยายฐานผู้กู้เงินเพิ่มอีก 2 ล้านคน

โดยทางธนาคารได้มีการอนุมัติและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้ว

ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo เพื่อรับเงินสินเชื่อ

ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โค วิ ด จำนวน 10,000 บ าทมีดังนี้

1 ได้รับ sms แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

2 เข้า แอปพลิเคชัน MyMo กดเลือกเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

3 หน้าธนาคารพิจารณาจพมีข้อความแจ้ง คุณได้รับการอนุมิติให้กดปุ่ม ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา

4 อ่า นรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป

5 อ่า นสัญญาเงินกู้แล้วทำเครื่องหมายถูก / และกด ยอมรับ

6 ใส่รหัสผ่าน MyMo หรือ สแกนหน้า หรือ สแกนนิ้วเมือ เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

7 กดรับรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

8 หน้าจอแสดงผล สมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก โค วิ ด

จากธนาคารออมสินจำนวน 10,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

ที่มา ออมสิน Mymo

Facebook Comments