Home Uncategorized เก็บเอาไว้ทำตาม 3 วิธี ล้างคราบบนขอบตู้เย็น ด้วยของที่หาง่า ยใกล้ตัว

เก็บเอาไว้ทำตาม 3 วิธี ล้างคราบบนขอบตู้เย็น ด้วยของที่หาง่า ยใกล้ตัว

เก็บเอาไว้ทำตาม 3 วิธี ล้างคราบบนขอบตู้เย็น ด้วยของที่หาง่า ยใกล้ตัว

ทั้งผักสด เนื้อสัตว์ดิบ รวมทั้งอาหารประเภทต่างกๆมากมาย เราก็มักจั บ ใ ส่ ตู้เย็นกันหมดดังนั้นตู้เย็นที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเ ชื้ อ โ ร คได้ง่ายๆ เราจึงควรคอยห มั่ น ทำความสะอาดตู้เย็นอยู่อ ย่ า งสม่ำเสมอ

โดยเฉพาะในจุดที่มักมอ ง ไม่เห็นอ ย่ างเช่น ขอบย า งตู้เย็นที่มักจะมีเ ชื้ อ ร า ฝั ง แน่นอยู่เพราะสัมผัสกับอากาศ ความชื้นและ เ ชื้ อแ บ ค ทีเ รี ย ต่างๆโดยตรงตลอดเวลา วันนี้เราเอาวีธีง่ายๆที่สามารถกำจั ด เ ชื้ อ ร า และรอยดำเหล่านี้ออกได้

กับ 3 วิธีที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำความสะอาดตู้เย็นและขอบย า งตู้เย็นได้อ ย่ างดีและได้ผล นอกจากนี้หากในตู้เย็นยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ก็ให้ลองใช้ เปลือกส้ม มะนาวฝาก กระดาษทิชชู่ทั้งม้วน หรือถ่านก่อไฟใส่ลงในตู้เย็นจะช่ ว ย ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้และยังทำให้ไม่เกิดเ ชื้ อ โ ร ค สะสม

1.น้ำส้มสายชูกับน้ำย า ซักผ้า

ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อน เพื่อความปลอด ภั ย ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดไปตามขอบย า งที่เป็น เ ชื้ อ ร า ก่อน 1 รอบ จากนั้น ผสมน้ำส้มสายชู 200 มล. กับน้ำย าซักผ้าค รึ่ ง ฝ า ใช้ผ้าชุบเช็ดไป ที่เ ชื้ อ ร า แล้วเช็ดทำความสะอาดคราบเ ชื้ อ ร า ออกให้หมด

2.แอลกอฮอล์

ใช้แ อ ล กอ ฮอร์ 150 มิลลิลิตร ใช้ส้อมพันกระดาษทิชชู่จุ่มลงในแอลกอฮอล์แล้วใช้ส้อมเช็ดตามซอกขอบย า งตู้เย็น เช็ดซ้ำไปมา คราบสกปรกจะติดขึ้นมาและหลุดออก ให้ทำซ้ำจนกว่าจะสะอาดทั้งหมด

3.ใช้ ย าสีฟั น

ย าสี ฟั นที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ป้ายลงไปที่คราบเ ชื้ อ ร า แล้วทิ้งไว้ 3 นาที จากนั้นให้เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ให้ค่อยๆแง้มขอบยางตู้เย็นออกอ ย่ า งเบามือ โดย ร ะวังไม่ให้ขอบย า งหลุดหรือเสี ยทรง

ที่มา โลกวันนี้ ( krustory )

Facebook Comments