Home Uncategorized ศบค.มท.ประกาศเพิ่ม พี่น้องประชาชน 23 จังหวัดนี้งดออกจากบ้านดึก

ศบค.มท.ประกาศเพิ่ม พี่น้องประชาชน 23 จังหวัดนี้งดออกจากบ้านดึก

ศบค.มท.ประกาศเพิ่ม พี่น้องประชาชน 23 จังหวัดนี้งดออกจากบ้านดึก

เมื่อวานวันที่ 3 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น.วานนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโ ร คติดเชื้ อไ วรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลา

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ประกอบด้วย 23 จังหวัดโดยมีรายละเอียด ดั งนี้

1.แพร่ 23.00 – 03.00 น.

2.อุทัยธานี 23.00 – 04.00 น.

3.ชัยนาท 23.00 – 04.00 น.

4.นครนายก 23.00 – 04.00 น.

5.นครปฐม 23.00 – 04.00 น.

6.นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.

7.ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

6 เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.

8.ราชบุรี 23.00 – 04.00 น.

9.สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.

10.สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

11.สุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.

12.ชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.

13.บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

14.ยโสธร 23.00 – 04.00 น.

15.หนองคาย 23.00 – 04.00 น.

16.อุบลราชธานี 23.00 – 04.00 น.

17.ตรัง 22.00 – 03.00 น.

18.พัทลุง 24.00 – 03.00 น.

19.ยะลา 22.00 – 04.00 น.

20.ระนอง 22.00 – 04.00 น.

21.สงขลา 22.00 – 04.00 น.

22.สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

ทั้งนี้การกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโ ร คติดเชื้ อไ วรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ที่มา khao sod

Facebook Comments