Home Uncategorized จากฟุ่มเฟือยเป็นเหลือใช้ 5 วิธี ดัดนิสัยตัวเองให้เริ่มเก็บออม

จากฟุ่มเฟือยเป็นเหลือใช้ 5 วิธี ดัดนิสัยตัวเองให้เริ่มเก็บออม

จากฟุ่มเฟือยเป็นเหลือใช้ 5 วิธี ดัดนิสัยตัวเองให้เริ่มเก็บออม

วินัยที่ควรทำทันทีไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อย หากยังมีรายได้น้อยก็ออมน้อย

พอรายได้มากขึ้นก็ควรออมมากขึ้นถึงจะถูกต้อง ถ้าเราต้องการจะปรับนิสั ย

เพื่อสร้างวินัยการออมเงินให้เกิดขึ้น มีเทคนิคง่ายๆ มาบอกค่ะ

1 จัดการเงินออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

ควรหักรายจ่ายทุกอย่างจึงค่อยออมในเมื่อคิดเช่นนี้

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ด แต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือ

ไม่ถึงตามเป้าและวิธีการนี้จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน.

2 แบ่งเงิ นใช้เป็นเดือนๆ ไป

ควรแบ่งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะอาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออมบัญชีจ่าย

บัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

3 เก็บเงิ นสำหรับออมเงิน

เช่น เก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้คุณมีเงินเก็บ

แต่ทว่าหากเราคำนวณดีๆ แล้วรายจ่ายเยอะ อาจจะลดเหลือสักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

4 อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออกให้เงินเหลือมากขึ้น

ล ดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือ เช่น

ในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงินแค่ไหนเท่าไหร่จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

ออกไป เพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนดหากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมาย

ในการเก็บคุณก็จะไม่มีหลักให้ยึด อาจ พล าดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

5 หยอดกระปุกสม่ำเสมอ

การหยอดกระปุกมัน เป็นการเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้ นอกจากจะสามารถเก็บเงิน

ให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน ในส่วนต่างๆได้อีกนะ

แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บเงินสำเร็จเร็ว

ที่มา kha yam

Facebook Comments